(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Chiều 19-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị trực tuyến, tại trụ sở Tỉnh ủy còn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội chuyên trách; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; trưởng, phó các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp nữ, Hội Doanh nhân trẻ. Tại 31 đầu cầu các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; cán bộ chủ chốt Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị trực tuyến lần này còn kết nối với 87 điểm cầu tại các, xã, phường thị trấn, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 Nghị quyết sẽ được quán triệt, triển khai tại hội nghị lần này. Đồng thời nêu rõ, sau khi Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được quán triệt, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước tổ chức triển khai nghị quyết. Kết quả nổi bật là tỉnh ta đã triển khai hiệu quả việc sáp nhập các thôn, bản, khu phố. Qua sát nhập, toàn tỉnh giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố trên tổng số 5.971 thôn, bản, tổ dân phố của toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 66 xã và một số huyện chưa bảo đảm các tiêu chí cần sáp nhập. Đây là vấn đề khó, nhất là trong bối cảnh đầu năm 2020 tỉnh ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu và sớm tổ chức quán triệt toàn bộ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quy định tiêu chí những đơn vị cần phải sáp nhập của Nghị quyết.

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị.

Đối với Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho rằng: Đất đai là vấn đề “sống còn” đối với nông nghiệp, nông dân, nhất là nông nghiệp tỉnh ta có tương xứng với tiềm năng hay không thì Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có vai trò quan trọng. Xác định “trận địa” nông nghiệp là “trận địa” lớn, vì vậy, từ giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã có các bước chuẩn bị cho Nghị quyết số 13-NQ/TU. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng là tỉnh có số lượng người dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lớn, song việc tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp mới đạt được những kết quả bước đầu. Với sự quan trọng của Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu tinh thần của nghị quyết để triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Hiện nay, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh lên tới gần 18.000 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp gia tăng nhanh, với các loại hình doanh nghiệp đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn. Chính vì vậy, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU về “Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025 là rất quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng của các nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các đại biểu nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung, làm cơ sở để chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị mình.

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị trực tuyến, trên 7.000 đại biểu đã được nghe các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”.

Chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nghị quyết

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của 3 nghị quyết. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở quy định về phân công, phân nhiệm, các địa phương, đơn vị cần xây dưng kế hoạch chu đáo, sớm tổ chức triển khai 3 nghị quyết. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, phải xong trước ngày 28-2; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xong trước ngày 15-3; các tổ chức đoàn thể, các chi bộ cơ sở xong trước ngày 30-3. Trong quá trình tổ chức cần đổi mới hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp với Sở Nội vụ thông báo cho các huyện có xã sáp nhập để xây dựng kế hoạch triển khai sớm Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đơn vị chủ động nghiên cứu sớm, xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, có lộ trình cụ thể thực hiện từng nhiệm vụ. Các cơ sở đảng trực thuộc cần quản lý chất lượng tiếp thu các nghị quyết và kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đánh giá việc vận dụng vào thực tế ở các địa phương, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai 3 nghị quyết phải gắn chặt với các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Các cơ quan thông tấn báo chí chủ động xây dựng kế hoạch để tuyên truyền 3 nghị quyết.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]