(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Bá Thước dần đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Bá Thước

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Bá Thước dần đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Bá Thước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điền Lư là một trong bốn xã được Huyện ủy, UBND huyện Bá Thước chọn điểm chỉ đạo trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện. Cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, tuyên truyền cho dân hiểu rõ về trách nhiệm XDNTM. Mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện rõ việc nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đi đầu tổ chức, thực hiện từng tiêu chí XDNTM, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Kết quả, năm 2016 xã đã được công nhận về đích NTM. Không “ngủ quên” trên chiến thắng, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo, củng cố vững chắc các tiêu chí thôn, xã đạt chuẩn NTM, trong đó tập trung tu sửa, chỉnh trang khu văn hóa các thôn, trạm y tế, nghĩa trang; tu sửa hệ thống đường giao thông liên thôn, nội thôn, góp phần tạo diện mạo phong quang, giúp nhân dân thuận lợi giao thương phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, huyện Bá Thước đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như: Đảng bộ xã Tân Lập, Chi bộ Trường THCS xã Lương Nội, Chi bộ Trường Mầm non xã Lũng Niêm, Chi bộ Trường Tiểu học Thiết Ống 1... Về phong trào phát triển kinh tế có mô hình nuôi 1.200 con gà ri; 9 con trâu, bò; trồng luồng, xoan, keo, mía... cho thu nhập 180 triệu đồng/năm của gia đình thanh niên Bùi Văn Phong, Chi đoàn Thanh niên thôn Võ, xã Điền Lư; mô hình nuôi vịt bản địa (vịt Cổ Lũng) của gia đình chị Hà Thị Hương, xã Lũng Niêm hằng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng...

Để có được những kết quả đó, đồng chí Lò Văn Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước cho biết: Kế thừa những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ngay từ khi mới bắt tay vào triển khai Chỉ thị số 05, ban thường vụ huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 22 tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị trong toàn đảng bộ. Việc quán triệt thực hiện chỉ thị được ban thường vụ huyện ủy định hướng, tổ chức thực hiện tại cơ sở theo hướng thiết thực. Mở các lớp học tập, quán triệt triển khai chỉ thị cho toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện, cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Cấp cơ sở cũng đã mở lớp học tập, quán triệt triển khai chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức cấp phát các loại tài liệu phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến các đảng bộ, chi bộ một cách kịp thời. Chỉ đạo huyện đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy” cho các đối tượng là đảng viên, đoàn viên, học sinh. Các đảng ủy, chi ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thực hiện chỉ thị gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các hình thức phong phú, thiết thực.

Đồng chí Lò Văn Quang cho biết thêm: Ban thường vụ huyện ủy cũng đã ban hành Công văn số 176 về xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, trong đó yêu cầu tất cả các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, cán bộ lãnh đạo quản lý diện ban thường vụ huyện ủy quản lý phải xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, cá nhân để thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tất cả các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc thực hiện, xây dựng chương trình hành động gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, hằng năm thực hiện việc rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Ban thường vụ huyện ủy phân công trách nhiệm phụ trách trên từng lĩnh vực đối với các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành, hằng năm có đánh giá, kiểm điểm nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phân công trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị; thường xuyên về cơ sở, kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình tổ chức, thực hiện chỉ thị, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, từ nhận thức đến hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện chỉ thị đang đi dần vào chiều sâu, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 16%; thu nhập bình quân đạt 19,2 triệu đồng/người/năm; số lượng, chất lượng làng văn hóa được nâng lên; giáo dục và đào tạo của huyện xếp thứ 5/11 huyện miền núi, có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia (nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 32/83 trường); công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, y tế dự phòng thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,34%; quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đến hết năm 2017 có 2 xã và 39 thôn đạt chuẩn NTM.

Đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy thẳng thắn nhận định: Bên cạnh các đơn vị triển khai thực hiện tốt, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên; chưa quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của chỉ thị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân trong việc làm theo Bác, nên chưa tự giác, tích cực tham gia thực hiện. Công tác tuyên truyền chưa sáng tạo, phương pháp tuyên truyền mặt tích cực, nhân tố điển hình chưa thực sự thuyết phục, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động các phong trào thi đua hằng năm ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả thấp.

Huyện Bá Thước đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm hay, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể hướng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, phấn đấu đưa Bá Thước sớm thoát nghèo và trở thành huyện khá của khu vực miền núi.


Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]