(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao tham mưu ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo, sau khi nghiên cứu đề nghị của Sở NN và PTNT, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3066/SKHĐT-KTNN về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao tham mưu ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo, sau khi nghiên cứu đề nghị của Sở NN và PTNT, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3066/SKHĐT-KTNN về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo.

Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo

Ảnh minh họa.

Mục tiêu nhằm đầu tư hệ thống lọc nước đáp ứng nhu cầu nước uống đảm bảo vệ sinh cho 6 đơn vị, gồm: 4 trường học và 2 trạm y tế trên địa bàn 2 xã đảo Hải Bình và Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) từ nguồn dự phòng 10% ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dụng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, việc giao UBND tỉnh làm chủ đầu tư và thực hiện các chức năng của chủ đầu tư theo quy định là rất bất cập, trong khi dự án có quy mô nhỏ. Để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã giao Sở NN và PTNT là đơn vị quản lý, triển khai thực hiện dự án, nên việc Sở NN và PTNT đề nghị ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư là phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý ủy quyền cho Sở NN và PTNT thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu Sở NN và PTNT tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả; chịu trách nhiệm trước pháp và trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo thuộc Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trưòng trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án 712) được Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phê duyệt, với tổng mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng. Thanh Hóa là 1 trong 8 tỉnh tham gia dự án này.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]