(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chủng ta”; Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Ngày Đại dương Thế giới với chủ đề“Giới và Đại dương”, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22-5; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8-6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học; Tháng hành động vì môi trường; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chủng ta”; Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; Ngày Đại dương Thế giới với chủ đề“Giới và Đại dương”, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22-5; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8-6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học; Tháng hành động vì môi trường; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Ảnh TTXVN

Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22-5; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8-6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh với mục đích: Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân trong tỉnh về đa dạng sinh học và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường; kêu gọi tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng hành động để giảm thiểu những chất độc hại thải ra môi trường không khí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường (BVMT), bảo vệ đa dạng sinh học (BVĐDSH); Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống; tính cấp thiết của việc bảo vệ biển, đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên biển, đảo, phát hiển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Đa dạng sình học của chủng ta, thực phẩm của chủng ta, sức khỏe của chủng ta”, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khỉ và hành động của chúng ta”; Tuần lễ Biển và Hải đảo hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8-6 với chủ đề “Giới và Đại dương” phải được diễn ra một cách đồng bộ và thu hút được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo quần chứng nhân dân; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã , thành phố, các đơn vị truyền thông và các lực lượng làm công tác tuyên truyền về BVMT, BVĐDSH để tổ chức thành công Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22-5; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Biển và Hải đảo hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 8-6.

Xem toàn văn nội dung chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan tại đây.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]