(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Quá trình CNH, HĐH của thành phố gắn liền với các hoạt động xây dựng đô thị, sản xuất, kinh doanh nên không tránh khỏi những tác động đến môi trường. Hướng tới đô thị xanh, thông minh, thành phố đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT).