(Baothanhhoa.vn) - Chưa đầy một năm sau khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời (ngày 22-12-1944), ngày 24-8-1945, Chi đội Đinh Công Tráng của tỉnh Thanh Hóa được thành lập, gồm 1.500 chiến sĩ trung kiên được tuyển chọn từ các đội quân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trên địa bàn tỉnh, biên chế thành 1 tiểu đoàn tập trung, 7 đại đội trực thuộc - đây là tổ chức tiền thân, là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa ra đời ngay sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh toàn diện trong tình hình mới

Chưa đầy một năm sau khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời (ngày 22-12-1944), ngày 24-8-1945, Chi đội Đinh Công Tráng của tỉnh Thanh Hóa được thành lập, gồm 1.500 chiến sĩ trung kiên được tuyển chọn từ các đội quân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trên địa bàn tỉnh, biên chế thành 1 tiểu đoàn tập trung, 7 đại đội trực thuộc - đây là tổ chức tiền thân, là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa ra đời ngay sau khi khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh toàn diện trong tình hình mới Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa tham quan mô hình học cụ huấn luyện của LLVT Thanh Hóa. Ảnh: P.V

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, truyền thống vẻ vang của LLVT Thanh Hóa đã được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ giữ gìn và phát huy không ngừng, xứng đáng là một lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ vị trí, vai trò to lớn đó, thì việc xác định ngày truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trọng. Song, việc lấy ngày 9-10 hàng năm (ngày thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Thanh Hóa 9-10-1947) làm ngày truyền thống của LLVT Thanh Hóa như lâu nay chúng ta đã và đang tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền, giáo dục, xét một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn lịch sử ra đời của LLVT các địa phương trong cả nước nói chung, các tỉnh thuộc Quân khu 4 nói riêng là chưa thực sự phù hợp (LLVT tỉnh Nghệ An ngày 21-8-1945, LLVT tỉnh Hà Tĩnh ngày 18-8-1945, LLVT tỉnh Quảng Bình ngày 4-7-1945, LLVT tỉnh Quảng Trị ngày 23-8-1945, LLVT tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 5-9-1945).

Với tinh thần ấy, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh; ngày 15-5-2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa - sự ra đời và truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Căn cứ vào kết quả hội thảo khoa học, ngày 7-9-2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Quyết định số 1666/QĐ-BTL công nhận ngày 24-8-1945 (ngày thành lập Chi đội Đinh Công Tráng) là ngày truyền thống của LLVT Thanh Hóa.

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử của quê hương Thanh Hóa anh hùng, vùng đất địa linh, nhân kiệt, viết nên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng”. Đánh giá, ghi nhận thành tích xuất sắc, chiến công vẻ vang của LLVT Thanh Hóa; Đảng, Nhà nước, Quân đội đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, cùng hàng trăm lượt tập thể được Bộ Quốc phòng, Quân khu và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc...

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT Thanh Hóa luôn khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, cùng với tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, LLVT còn tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới... Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước - tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 73 năm ngày truyền thống vẻ vang của mình, LLVT tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong tình hình mới, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, phát huy truyền thống anh hùng, LLVT Thanh Hóa tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Trước hết, phải tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, phải tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng, cơ cấu hợp lý, quản lý, giáo dục chặt chẽ, sử dụng đúng nguyên tắc, hiệu quả, nâng cao chất lượng chính trị và trình độ kỹ, chiến thuật, đủ khả năng làm lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, quản lý chặt chẽ, giáo dục huấn luyện tốt, thực sự là lực lượng chiến đấu hùng hậu trong khu vực phòng thủ...

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT tỉnh. Trong tình hình phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết, phải giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT. Thường xuyên coi trọng việc giáo dục, trình độ giác ngộ cách mạng, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện tốt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị; bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với LLVT. Tập trung xây dựng đảng bộ quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ trì với cấp ủy các cấp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, LLVT nhân dân cần nhận thức đúng, phân biệt rõ đối tác và đối tượng, hợp tác và đấu tranh, thời cơ và thách thức đan xen. Trên cơ sở đó, đề cao cảnh giác, dự báo đúng tình hình, nắm chắc mọi diễn biến liên quan đến quốc phòng - an ninh, để có kế hoạch phối hợp với các lực lượng và toàn dân tiến hành đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, LLVT phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng; coi trọng tham mưu thực hiện ngày càng hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT và nền quốc phòng toàn dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Để đảm bảo cho LLVT vững mạnh về trình độ và khả năng tác chiến, cán bộ, chiến sĩ tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Trong huấn luyện cần đẩy mạnh đổi mới toàn diện theo Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động; phù hợp với tổ chức biên chế và vũ khí được trang bị. Cùng với huấn luyện chiến đấu, cần coi trọng huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phối hợp giải quyết gây rối, bạo loạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai... bảo đảm cho các đơn vị xử lý tốt các tình huống, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”... huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, “Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Đặc biệt, cơ quan quân sự các cấp tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đối ngoại quốc phòng. Duy trì tốt mối quan hệ trao đổi thông tin, nắm tình hình; chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát một số khu vực giáp biên, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ta với bạn, giữ vững an ninh biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữ vững ổn định hòa bình của nhân dân trên địa bàn giáp biên giới.

Truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành sẽ mãi là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin và thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại tá Đỗ Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]