(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn

Ngày 3-5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng nguồn kinh phí triển khai nội dung này là 2,515 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ chương trình an toàn thực phẩm hàng năm. Thời gian thực hiện trong năm 2018-2019. Cơ quan thực hiện là Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu được thực hiện theo thuyết minh của đề cương và dự toán chi tiết xây dựng phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh kèm theo Tờ trình số 108-TTr-VPĐP ngày 23-3-2018 của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giao Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh giao kinh phí cho Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm để thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.


Minh Hằng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]