(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 8-2018, các huyện miền núi đã đưa 2.905 ha ao, hồ nhỏ, diện tích lúa ngập úng cục bộ cho năng suất thấp... vào nuôi thủy sản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt 5.630 tấn thủy sản

Đến tháng 8-2018, các huyện miền núi đã đưa 2.905 ha ao, hồ nhỏ, diện tích lúa ngập úng cục bộ cho năng suất thấp... vào nuôi thủy sản.

Nhiều huyện như Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước, Như Xuân,... đã chuyển hàng trăm ha sang sản xuất theo mô hình cá-lúa kết hợp. Kết quả, 7 tháng đầu năm 2018, sản lượng nuôi thủy sản của các huyện miền núi đạt hơn 2.000 tấn.

Mục tiêu năm 2018, các huyện miền núi tận dụng các tiềm năng vào phát triển thủy sản nước ngọt theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giúp người dân giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Để năm 2018 khu vực miền núi đạt tổng sản lượng 5.630 tấn thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thực hiện một số biện pháp, như: Chuyển giao công nghệ đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt cho từng loại hình mặt nước, nhất là kỹ thuật nuôi và khai thác cá hồ chứa. Xây dựng một số mô hình nuôi ao nước chảy, nuôi trên hồ, lồng tăng sản; phối hợp với địa phương chỉ đạo một số vùng có điều kiện phù hợp đưa một số loài thủy sản mới vào nuôi nhằm đa dạng hóa và tăng giá trị sản phẩm. Đánh giá lại các mô hình quản lý tốt đối với nuôi và khai thác thủy sản hồ chứa để xây dựng loại hình quản lý phù hợp cho các hồ.... Bên cạnh đó, các huyện cần tập trung chỉ đạo nông dân chuyển diện tích lúa bị ngập úng cục bộ, năng suất thấp sang sản xuất cá - lúa kết hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Thu Hòa


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]