(Baothanhhoa.vn) - THO) - Ngày 18 – 6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 – 2018 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và thu chi ngân sách các tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018

THO) - Ngày 18 – 6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 – 2018 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển và thu chi ngân sách các tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Phiên họp đã thông qua “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm” do đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,85%, trong đó: Lĩnh vực nông – lâm - thủy sản tăng 2,29%; công nghiệp – xây dựng tăng 10,63%; dịch vụ tăng 7,1%; thuế sản phẩm tăng 35,5%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành nông – lâm – thủy sản chiếm 16% (giảm 1,47% cùng kỳ), công nghiệp – xây dựng chiếm 46,8% (tăng 1,5% cùng kỳ), dịch vụ chiếm 33,2% (giảm 0,7% cùng kỳ)... Riêng ngành trồng trọt gặt hái nhiều thành công với tổng sản lượng lương thực 933.000 tấn, năng suất lúa chiêm xuân đạt trung bình 66,5 ha. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt gần 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% cùng kỳ, bằng 41,2% kế hoạch cả năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, riêng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao với 61 giải (có 6 giải nhất) tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, 3 huy chương (1 vàng, 1 bạc, 1 đồng) tại kỳ thi Olimpic châu Á – Thái Bình dương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở phân tích những mặt đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, các đại biểu đã thông qua 8 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,9% trở lên; sản lượng lương thực đạt 667.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 853 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước đạt 14.967 tỷ đồng; thêm 1 huyện và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới 1.831 doanh nghiệp...

Lãnh đạo Sở Công thương phân tích tình hình phát triển công nghiệp những tháng cuối năm.

Liên quan đến nội dung này, đại diện Văn phòng UBND tỉnh cũng trình bày Báo cáo “Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018”. Báo cáo đã nêu rõ những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan trực thuộc, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng huy động vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm đạt 45.100 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch. Tuy nhiên, việc huy động vốn đầu tư phát triển vẫn còn khó khăn do nhiều dự án chậm tiến độ, chủ yếu là các dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cảng Container Long Sơn, tuyến đường bộ ven biển, các tuyến giao thông trong Khu Kinh tế Nghi Sơn...

Về nội dung thu chi ngân sách, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu ngân sách Nhà nước gần 6.850 tỷ đồng, đạt 31% dự toán giao. Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt hơn 13.400 tỷ đồng.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo công tác thu chi ngân sách các tháng đầu năm.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu; trong đó, sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, trong đó: Sản xuất vụ đông, chăn nuôi không đạt kế hoạch; tiến độ một số dự án đầu tư trực tiếp triển khai chậm; thu ngân sách đạt thấp và một số khoản thu nhiều khả năng không đạt so với dự toán...; công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm.

Về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đồng chí ghi nhận việc triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh nghiêm túc; xây dựng được một số cơ chế, chính sách mới, chương trình hành động cụ thể; tập trung triển khai được nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, thu ngân sách; chỉ đạo cải cách hành chính, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp... được thực hiện hiệu quả. Các ngành, các cấp chính quyền đã hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm trong quản lý Nhà nước; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra một số yếu kém trong lãnh đạo, điều hành, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, thông tin, báo cáo, nhắc nhở, phê bình chưa thực sự hiệu quả, cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm kế hoạch sản xuất cụ thể của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ đó mới đưa ra được tốc độ tăng trưởng GRDP. Các sở, ban, ngành phải chung tay với UBND tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sở Công Thương và các ban, ngành liên quan có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh. Sở Giao thông – Vận tải có trách nhiệm nghiên cứu, sớm có đề án phát triển Logictis để phát huy lợi thế lâu dài của hệ thống cảng biển của tỉnh. Trong nông nghiệp, cần tập trung cho sản xuất một cách tốt nhất, bảo đảm thời vụ, nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên tai; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Lĩnh vực du lịch cần tăng cường công tác quản lý, nhất là ổn định giá cả, môi trường du lịch... Đồng chí yêu cầu từng sở, ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, để hoàn thành các mục tiêu năm 2018 về: Giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp, quản lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý khai thác khoáng sản, giải quyết nợ bảo hiểm... Riêng lĩnh vực văn hóa – xã hội, cần tiếp tục bảo đảm các cơ chế, chính sách cho phát triển bền vững; sớm triển khai cơ chế tự chủ, xã hội hóa trong các ngành giáo dục – đào tạo và y tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tôn tạo, tu bổ di tích. Các sở, ngành tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, đồng chí yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, kể cả dự án do các doanh nghiệp triển khai. Cùng với đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh những khó khăn vướng mắc, thành lập tổ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; tiếp tục công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư mới; tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh đầu tư công, kiên quyết giải quyết vốn dư ứng tại các dự án đầu tư công. Cùng với đó, công tác thu - chi ngân sách cần được triển khai hiệu quả hơn nữa. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; tiếp tục mở rộng việc lắp camera tại các mỏ khoáng sản để giám sát việc khai thác, thu đúng, thu đủ để tăng thu cho ngân sách; tăng cường quản lý đấu thầu, đấu giá đất...

Ngày 19 – 6, phiên họp sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng khác.


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]