(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngàv 19-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngàv 19-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung.

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung

Mục đích nhằm triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19-11-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời vận dụng thành công chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triến bền vừng kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào thực tiễn tại Thanh Hoá cũng như tại khu vực miền Trung. Xác định cụ thể nhiệm vụ và giải pháp của từng ngành, từng địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tăng trương của nền kinh tế, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; Tăng cường mối liên kết giữa tỉnh Thanh Hoá với khu vực miền Trung và giữa khu vực miền Trung với tỉnh Thanh Hoá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như toàn khu vực.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công và chế độ báo cáo theo quy định. Luôn luôn có sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các ngành, địa phương trong tỉnh cũng như giữa Thanh Hoá với các địa phương khác trong khu vực miền Trung nhằm tăng cường mối liên kết và hợp tác trong phát triển.

Các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020. Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách nhằm tạo ra sự công bằng cho các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ công và phúc lợi xã hội; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai, lũ lụt, hạn hán; Bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; nâng cao hiệu quả trong trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm cả rừng phòng hộ ven biển; đảm bảo môi trường xanh, sạch cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]