Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ Tài chính công bố. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, Bộ này đang nỗ lực trong điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu năm 2018. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu, xử lý thu hồi để giảm số nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ có thể thu vào ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 82% dự toán

Đây là số liệu mới nhất vừa được Bộ Tài chính công bố. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, Bộ này đang nỗ lực trong điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu năm 2018. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu, xử lý thu hồi để giảm số nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ có thể thu vào ngân sách nhà nước.

Theo đó lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán năm, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2017.

Nếu không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 682,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó đáng chú ý là thu từ dầu thô luỹ kế 10 tháng, thu từ dầu thô lên đến 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 145,2% dự toán năm, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 9. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán năm, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1.103,1 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán năm, tăng 17,1%; chi trả nợ lãi đạt 87,96 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán năm, tăng 8,7% và chi thường xuyên đạt 768,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm, tăng 5,1%.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/10/2018 đã thực hiện phát hành 141,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán năm.

Được biết trong tháng 11 này, Bộ Tài chính sẽ phải hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tiếp tục hoàn thiện thuyết minh, giải trình dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Theo baocongthuong
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]