(Baothanhhoa.vn) - Thu hút đầu tư là một trong những lĩnh vực luôn được thị xã Bỉm Sơn quan tâm nhằm tạo sức đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi thay bộ mặt đô thị. Trong nửa nhiệm kỳ đại hội, thị xã đã thu hút được 31 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích cho thuê đất là 115,5 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.995 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thị xã Bỉm Sơn: Sức bật sau nửa nhiệm kỳ

Thu hút đầu tư là một trong những lĩnh vực luôn được thị xã Bỉm Sơn quan tâm nhằm tạo sức đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi thay bộ mặt đô thị. Trong nửa nhiệm kỳ đại hội, thị xã đã thu hút được 31 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích cho thuê đất là 115,5 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.995 tỷ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Vaude Việt Nam (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) trong ca sản xuất.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều đổi thay trên tất cả các lĩnh vực.

Đến nay, trong 30 chỉ tiêu của nghị quyết đại hội, đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt 23 chỉ tiêu hoàn thành từ 50% trở lên và chỉ có 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã năm 2018 ước đạt 20.219 tỷ đồng, đạt 85,6% mục tiêu đại hội. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm (2016-2018) đạt 14.266 tỷ đồng, đạt 78,6% mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người/năm, đạt 87,4% mục tiêu đại hội.

Thu hút đầu tư là một trong những lĩnh vực luôn được thị xã Bỉm Sơn quan tâm nhằm tạo sức đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi thay bộ mặt đô thị của thị xã. Chính vì vậy, thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong nửa nhiệm kỳ đại hội, thị xã đã thu hút được 31 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích cho thuê đất là 115,5 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.995 tỷ đồng. Trong đó, có những dự án lớn, như: Nhà máy gạch Long Thành, Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn, Nhà máy chế tạo cầu và kết cấu thép YADA, Công ty CP xuất nhập khẩu khí gas Vạn Lộc, Công ty TNHH KH Vina, Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Divital Germany, Nhà máy tôn mạ kẽm và sơn màu Pride...

Công tác phát triển doanh nghiệp (DN) tại thị xã Bỉm Sơn cũng đạt được những kết quả khả quan. Từ năm 2017 đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện một số chính sách để tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ các DN khởi nghiệp và sáng tạo. Các cá nhân, hộ kinh doanh cá thể khi thành lập DN sẽ được phòng tài chính - kế hoạch là đầu mối hỗ trợ thủ tục đăng ký thành lập DN mới. Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ kinh phí làm thủ tục 1,5 triệu đồng/DN và hỗ trợ các DN trong công tác kế toán, thuế. Với những nỗ lực ấy, năm 2017, thị xã đã thành lập được 119 DN mới; năm 2018, dự kiến có 115 DN mới được thành lập.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 14.861,8 tỷ đồng, đạt 87,2% mục tiêu đại hội. Lĩnh vực dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2018 ước đạt 5.200 tỷ đồng, đạt 81,8% mục tiêu đại hội. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 136 triệu USD, đạt 64,8% mục tiêu đại hội. Thị xã đã hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Bỉm Sơn. Đến nay, chợ Bỉm Sơn đã được xây mới khang trang và hoạt động ổn định.

Công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị được tập trung thực hiện. Thị xã đã triển khai thực hiện điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung định hướng đến năm 2040. Đến nay, tỷ lệ quy hoạch phân khu đã đạt 78%. Thị xã đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết một số dự án phát triển đô thị, như: Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây Quốc lộ 1A xã Quang Trung; khu dân cư Nam Cổ Đam; khu dân cư phía Nam đường Minh Khai; Khu Đô thị mới Nam Bỉm Sơn. Hệ thống hạ tầng đô thị được tập trung thực hiện bằng nhiều nguồn lực. Các công trình giao thông đô thị, giao thông nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp. Các công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng cấp điện, cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên, cơ sở vật chất được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với chất lượng công tác khám, chữa bệnh được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị và tư tưởng trong toàn đảng bộ.

Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc thực hiện mục tiêu đưa thị xã thành thành phố trước năm 2020 như nghị quyết đề ra khó thực hiện được. Chỉ tiêu phường kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn về văn minh đô thị chưa đạt. Việc phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng mới các tuyến đường giao thông theo phương thức xã hội hóa còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự được nâng cao. Chất lượng hoạt động của một số cấp ủy cơ sở, chi bộ còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đôi khi còn biểu hiện hành chính, chưa sâu sát cơ sở.

Để khắc phục hạn chế, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Bỉm Sơn đang tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra. Thị xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế mà trọng tâm là thực hiện chương trình phát triển công nghiệp - dịch vụ. Nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư vào thị xã. Từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Xây dựng các chính sách khuyến khích khởi nghiệp, phát triển DN theo hướng bền vững, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn thị xã có 900 DN. Tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến rõ nét, khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, các vấn đề nổi cộm còn gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường thực hiện một số giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước. Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh, đồng thời huy động xã hội hóa các nguồn lực nhằm tập trung cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Bài và ảnh: Minh Hằng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]