(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3-6, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thảo luận cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Chiều 3-6, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

Thảo luận cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp đã và đang thực hiện trong khuyến khích tái cơ cấu nông nghiệp theo Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND và chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 5637/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh được các địa phương, doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả, góp phần tích tụ đất đai, phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng quy mô lớn, tập trung; khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi cơ cấu giống, chủ động được nguồn giống tốt, khhuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách cũng còn những khó khăn, hạn chế, như: Nguồn kinh phí của tỉnh bố trí thực hiện chính sách hằng năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; một số địa phương triển khai thực hiện chính sách chưa đáp ứng theo quy định không quyết toán được, một số chính sách sau thời gian triển khai thực hiện đã không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất ở các địa phương.

Thảo luận cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Đại diện lãnh đạo sở NN&PTNT trình bày kết quả thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp và bổ sung một số chính sách mới tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích những yếu tố không phù hợp với thực tế, Sở NN&PTNT đề nghị dừng thực hiện một số chính sách không phù hợp; đồng thời đề xuất bổ sung một số cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Trong đó có hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; hỗ trợ kinh phí chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các dự án tích tụ tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tìm kiếm việc làm cho lao động tại các cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi tại các vùng không được phép chăn nuôi; hỗ trợ kinh phí di dời, xây dựng mới cơ sở chăn nuôi tại vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi; hỗ trợ phát triển rừng gỗ lớn.

Thảo luận cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương thảo luận, góp ý nội dung đối với một số chính sách.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Đức Quyền khẳng định: Việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là việc cần thiết. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và theo Nghị Quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT rà soát lại các chính sách hỗ trợ về tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi được triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở rà soát, đề xuất dừng thực hiện các chính sách, gồm: Hỗ trợ kinh phí thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt; chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp; hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 và giống lúa thuần chất lượng và chính sách hỗ trợ du nhập, chọn lọc, nuôi dưỡng, tuyển chọn cá chép bố mẹ, cá rô phi bố mẹ thuần chủng. Việc đề xuất dừng các chính sách hỗ trợ nói trên để tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

Thảo luận cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Đại diện Công ty CP nông sản Phú Gia tham gia góp ý về chính sách khuyến khích liên quan đến doanh nghiệp

Đối với vấn đề xây dựng cơ chế, chính sách mới về tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình xây dựng, đơn vị chủ trì cần tập trung vào chính sách khuyến khích tập trung đất đai theo các hình thức cho thuê, góp đất; đối tượng là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình cá nhân có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, việc xây dựng cơ chế, chính sách mới cần chú trọng hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên các lĩnh vực. Đồng chí thống nhất xây dựng cơ chế, chính sách với tên gọi: “Cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao”.

Hương Thơm


Hương Thơm


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]