(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh

Sáng 8-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nêu rõ: Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là mưa, lũ gây thiệt hại nặng nề ở một số địa phương, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đã qua tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được bảo đảm. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,36% và là tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2010. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng tăng trưởng kinh tế nhìn chung còn thấp và tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào các yếu tố tăng quy mô sản xuất, tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm; một số dự án có số dư tạm ứng lớn, kéo dài song chưa có nhiều chuyển biến trong việc hoàn ứng; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục đầu tư còn hạn chế. Một số đơn vị được giao tham mưu xây dựng các chương trình, đề án trong chương trình công tác của UBND tỉnh nhưng thực hiện chậm hoặc chưa bảo đảm yêu cầu.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV đạt 22,39%, để cả năm tăng trưởng 15%. Trong đó, tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất, các sở, ngành rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2018, xác định mục tiêu còn lại của 3 tháng cuối năm; trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư, phát triển kinh tế; đồng thời, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2018 và tranh thủ nguồn vốn kế hoạch năm 2019 của Trung ương. Trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng, triển vọng 3 tháng cuối năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 1 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch là tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanhĐồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về việc thừa, thiếu giáo viên các cấp học năm học 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tổng hợp thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tế trong quá trình phát triển, các huyện, thị xã, thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đó là: Sắp xếp các trường học phù hợp với điều kiện thực tế của các huyện miền núi. Việc giao chỉ tiêu biên chế của ngành giáo dục đề nghị căn cứ số lớp, số học sinh thực tế tại các điểm trường, các trường trên địa bàn các huyện. Thẩm định nhu cầu giáo viên, xác định giáo viên thiếu của từng cấp học và cho phép UBND cấp huyện ký hợp đồng giáo viên còn thiếu của các cấp học. Quan tâm để các địa phương, hộ dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 gây ra. Xem xét, cân đối bổ sung phần hụt thu ngân sách cho các huyện. Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả việc tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp may mặc đầu tư phát triển sản xuất tại các cụm công nghiệp ở các huyện miền núi để góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí kinh phí hỗ trợ cho các tổ giám sát cộng đồng vệ sinh an toàn thực phẩm của các xã. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải. Sớm hoàn thành phê duyệt các thủ tục theo quy định để các địa phương đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Ưu tiên cấp đủ nguồn vốn cho các công trình đang thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ các huyện về việc giải quyết những tồn đọng đất ở dân cư để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanhĐại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại hội nghị.

Sau ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, đề nghị các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố nắm vững các quy định của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả mưa, lũ và thực hiện mức hỗ trợ theo quyết định của tỉnh. Sở Xây dựng hướng dẫn mẫu nhà để các huyện sớm triển khai xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ. Các huyện chủ động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa, lũ; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả kinh phí khắc phục hậu quả mưa, lũ. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ đông để bù sản lượng lương thực bị thiệt hại do mưa, lũ vừa qua gây ra và triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông mà UBND tỉnh vừa ban hành. Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng xã, huyện nông thôn mới. Một số địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, bồi lắng do mưa, lũ gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý. Các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, khi đã thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định, nếu hộ dân nào cố tính chây ỳ thì thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương bố trí cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm yêu cầu về tính chuyên nghiệp và năng lực. Thực tế nhiều dự án có vốn đầu tư, có mặt bằng nhưng thực hiện dự án chậm; Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công dự án và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm, thi công dự án chậm tiến độ. Các địa phương tăng cường quản lý đất đai; thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển doanh nghiệp mới trong năm 2018. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh sớm giải quyết những kiến nghị về thủ tục hành chính của các huyện, thị xã, thành phố. Các huyện hụt thu ngân sách, thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch chi cho phù hợp. Đồng thời, rà soát lại việc phát triển đô thị trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh qua Sở Xây dựng. Các sở, ngành có liên quan của tỉnh báo cáo UBND tỉnh về việc luân chuyển giáo viên nơi thừa đến nơi thiếu; bổ sung giáo viên mầm non theo quy định của tỉnh đã ban hành, sắp xếp trường lớp theo đúng đề án đã phê duyệt. Các huyện, nhất là vùng bị thiệt hại do mưa,lũ, chủ động nắm chắc các hộ thiếu đói để báo cáo tỉnh và Trung ương giải quyết. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]