(Baothanhhoa.vn) - Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; việc thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có nhiều điểm mới trong khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (nghị định, thông tư) chậm được ban hành, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; việc thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có nhiều điểm mới trong khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (nghị định, thông tư) chậm được ban hành, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Thanh Hóa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn. Công trình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là công trình hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Hợi

Song, với sự chỉ đạo, điều hành cụ thể, linh hoạt và quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, các chủ đầu tư và cộng đồng các doanh nghiệp, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay sau khi Trung ương thông báo vốn, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã khẩn trương thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý, với tổng số vốn là 11.598 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung vào công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện kế hoạch. Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về đầu tư công với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công được tăng cường. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6-4-2020 của Chính phủ ngay sau khi được ban hành; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục của các chương trình, dự án nhằm kịp thời trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó xác định rõ mốc thời gian thực hiện, giải ngân của các chủ đầu tư, kịp thời chấn chỉnh những dự án chậm, là động lực cho các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bốn tháng đầu năm 2020, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đạt được những kết quả quan trọng, đứng thứ 3 trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước1. Giá trị khối lượng thực hiện của các chương trình, dự án đạt 2.109 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch đã giao chi tiết; giải ngân đạt 2.792 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch. Nhiều chương trình, nguồn vốn đã giải ngân đạt trên 50% kế hoạch, như: Vốn Trái phiếu Chính phủ 84,8%, vốn ngân sách Trung ương đầu tư các chương trình mục tiêu 70,6%, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 60,6%. Kết quả đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công đã góp phần tăng thêm năng lực sản xuất, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh trong bối cảnh các lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.

Với diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, tác động mạnh đến sản xuất công nghiệp, dịch vụ, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp; nhiều tổ chức, chuyên gia đều nhận định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp hữu hiệu, động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Do đó, để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100% kế hoạch, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các cấp, các ngành và các chủ đầu tư phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đó là:

Một là, thực hiện quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã đề ra2. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết khác để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng đơn vị, từng chương trình, dự án cụ thể, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trước ngày 31-10-2020.

Hai là, kịp thời rà soát, điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ giải ngân chậm, không đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp cần thiết xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án (theo thẩm quyền).

Ba là, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân vốn theo đúng mốc thời gian Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu; kiên quyết không để dồn vốn giải ngân vào những tháng cuối năm. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với từng dự án, trong đó phải cụ thể tiến độ thực hiện đến từng tháng, quý và phải có cam kết tiến độ giải ngân. Định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban về tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án khởi công và khánh thành chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các dự án có quy mô lớn, tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của các chương trình, dự án. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11-2-2020 của UBND tỉnh về GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và thực hiện nghiêm việc ký cam kết về tiến độ GPMB với các chủ đầu tư. Mỗi địa phương, đơn vị phải xác định công tác GPMB các dự án đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2020 của địa phương, đơn vị mình.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư công. Trong quá trình thẩm tra, thẩm định các chương trình, dự án, thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết dưới 15 ngày, cắt giảm tối thiểu 50% thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết trên 15 ngày theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2949/UBND-THKH ngày 12-3-2020.

Sáu là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; rà soát, hoàn thiện các quy định về đầu tư xây dựng cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và tình hình thực tế; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, nâng cao năng lực cho các đơn vị theo dõi, quản lý đầu tư công; kịp thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bảy là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của các cán bộ, công chức và đạo đức công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Coi kết quả giải ngân của các chương trình, dự án là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì cách làm có hiệu quả trong thời gian vừa qua để lĩnh vực đầu tư nói chung, lĩnh vực đầu tư công nói riêng luôn đạt kết quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau tỉnh Ninh Bình (41,5%) và tỉnh Sơn La (35,65%). Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22-1-2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 3-2-2020, Văn bản số 1237/UBND-KTTC ngày 5-2-2020, Văn bản số 1454/UBND-CN ngày 11-2-2020, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11-2-2020, Văn bản số 2377/UBND-THKH ngày 3-3-2020, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16-3-2020, Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28-4-2020.

Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư


Lê Minh Nghĩa, Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]