(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XII về Chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP về chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XII về Chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP về chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi truờng là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh là nguời đứng đầu; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đề xuất tăng cuờng cơ sở vật chất, năng lực quản lý nhà nuớc tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo cho Sở Tài nguyên và Môi truờng, Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tập trung và ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ có tính đột phá chiến lược đến năm 2025; lồng ghép các nội dung của Nghị quyết vào trong văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý được nhà nước giao, phù hợp với Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP, báo cáo UBND tỉnh.

các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ven biển phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung này.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]