(Baothanhhoa.vn) - Nhằm triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Nhằm triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ảnh minh họa.

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2020, đối với dịch vụ thu ngân sách đạt khoảng 80% giao dịch nộp thuế tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách Nhà nước. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 70% các chi nhánh điện các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chấp nhận hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 100% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; phấn đấu 70% số đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đô thị; 60% số đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% các trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn đô thị nộp học phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí: 100% các bệnh viện trên địa bàn đô thị và 50% bệnh viện, trung tâm y tế các huyện trong tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu đạt 30% số tiền chi trả an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh qua hệ thống ngân hàng.

UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ vào 31-12 hàng năm. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực thực Kế hoạch này. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh trước ngày 10-12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]