(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, Sở Xây dựng đã đề ra nhiều giải pháp tích cực trong công tác điều hành, hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình của ngành theo kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện các chỉ tiêu của ngành xây dựng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 103.500 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch; giá trị sản xuất đạt 54.925 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị gia tăng đạt 17.343,1 tỷ đồng, đạt 94,99% kế hoạch; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 91% bằng 100% kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Năm qua, Sở Xây dựng đã đề ra nhiều giải pháp tích cực trong công tác điều hành, hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình của ngành theo kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện các chỉ tiêu của ngành xây dựng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 103.500 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch; giá trị sản xuất đạt 54.925 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị gia tăng đạt 17.343,1 tỷ đồng, đạt 94,99% kế hoạch; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 91% bằng 100% kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Một góc TP Sầm Sơn.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, năm 2018 Sở Xây dựng đã tiếp nhận và xử lý hơn 21.759 văn bản thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý của sở, các văn bản được xử lý có chất lượng, bảo đảm thời gian quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của sở đạt được kết quả nổi bật trên cả ba tiêu chí là giảm số lượng TTHC, thời gian thực hiện TTHC và giảm chi phí tuân thủ TTHC. Phối hợp với đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng ở từng địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng chỉ đạo, tổ chức kiểm tra 265 công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng 112 công trình (trong đó không chấp thuận nghiệm thu 22 công trình). Qua kiểm tra đã giúp các chủ đầu tư kịp thời khắc phục những tồn tại về mặt kỹ thuật; yêu cầu phá dỡ, làm lại những phần công trình không bảo đảm yêu cầu, kém chất lượng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng bằng xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; chất lượng đồ án quy hoạch ngày một tốt hơn, nâng cao tầm nhìn dự báo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thu hút nhiều dự án đầu tư tại các đô thị. Các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch đã được Sở Xây dựng đưa vào chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện lập quy hoạch phân khu chức năng đặc thù, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Xác định chỉ tiêu phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng nên Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị điều kiện tiền đề để hoàn thành chỉ tiêu “Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35% trở lên vào năm 2020”. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng đã được quan tâm và đạt được một số kết quả nổi bật, như: Kiện toàn hội đồng khoa học ngành xây dựng; hoàn thành đề án nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên cho xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở tham mưu kịp thời, hiệu quả và toàn diện cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực: Nhà ở thương mại; nhà ở xã hội; nhà ở cho người nghèo, người có công cũng như công tác quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc, nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, của Bộ Xây dựng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tập trung hướng dẫn những quy định, chế độ, chính sách trong đầu tư xây dựng và kiểm tra việc thực hiện những quy định đó. Công tác phổ biến chính sách, chế độ, định mức, đơn giá trong xây dựng cụ thể, rõ ràng, công khai minh bạch và kịp thời. Triển khai và thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Năm 2018, sở đã thẩm định 17 dự án đầu tư; thẩm định 33 báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định thiết kế, dự toán 22 công trình; thẩm định 89 thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 115 công trình. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện 15 cuộc thanh tra; qua thanh tra đã chấn chỉnh các hoạt động về xây dựng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây lắp; các hành vi vi phạm được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 9,2 tỷ đồng; trong đó, thu hồi hơn 391 triệu đồng, số tiền giảm trừ không thanh toán hơn 8,4 tỷ đồng... Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Xây dựng cũng kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; thực hiện tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo triệt để nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Năm 2018, sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, một số sản phẩm vật liệu xây dựng tăng bình quân từ 8 đến 12% so với cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cho công trình xây dựng, giá trị sản xuất vật liệu xây dựng đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Thời gian tới, sở xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị năm 2019; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành chương trình phát triển nhà ở năm 2019 đối với người nghèo, người có công với cách mạng. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; động viên, khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức vi phạm. Rà soát mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 35% trở lên và thực hiện đánh giá lại theo quy định tại Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17-4-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có giải pháp thực hiện để đạt kết quả cao nhất. Sở tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong toàn bộ các khâu. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Tiếp tục đổi mới, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực tốt lập quy hoạch. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành để quy hoạch xây dựng bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác. Thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, trật tự xây dựng. Thực hiện rà soát công tác quản lý chất thải rắn và những bất cập, khó khăn trong công tác đầu tư, quản lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện quản lý các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo lộ trình đã được phê duyệt.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]