(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Công văn số 294 ngày 2-7-2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ngày 14-8, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, tổ chức hội nghị giới thiệu, triển khai, tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan Hóa triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)

Thực hiện Công văn số 294 ngày 2-7-2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc tổ chức hội nghị cấp huyện triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ngày 14-8, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, tổ chức hội nghị giới thiệu, triển khai, tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Quan Hóa triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)

Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị gắn phát triển nông thôn với đô thị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Quan Hóa đã và đang hình thành những sản phẩm có thể tham gia vào chu trình OCOP như: Kẹo nhãn, thịt bò khô, thịt Khâu Nhục, khoai Mán.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sĩ Bùi Đình Hòa - tư vấn chương trình OCOP Quốc gia giới thiệu về OCOP là gì, được hướng dẫn về chu trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm từ việc đăng ký sản phẩm, xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại sản phẩm, một số nội dung về cách thức, phương pháp và nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn huyện Quan Hóa trong thời gian tới.

Đối với huyện Quan Hóa, Chương trình OCOP là một chương trình lớn và mới do đó cần có sự vào cuộc của của các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai, hướng dẫn, quản lý thực hiện. Việc thực hiện chương trình sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa của người dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của huyện Quan Hóa.

Hoàng Hải (Đài TT- TH Quan Hóa)


Hoàng Hải (Đài TT- TH Quan Hóa)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]