(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có ý kiến chưa chấp thuận đề nghị nạo vét lòng hồ, hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Không nạo vét lòng hồ và hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá

UBND tỉnh vừa có ý kiến chưa chấp thuận đề nghị nạo vét lòng hồ, hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Không nạo vét lòng hồ và hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá

Ảnh minh họa.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 263/CV-CT4 ngày 7-6-2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đề nghị chấp thuận chủ trương nạo vét lòng hồ, hạ lưu Nhà máy thủy điện cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn sổ 4029/STNMT-TNKS ngày 15-7-2019 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 28-6-2019 và ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan), ngày 23-7, UBND tỉnh ban hành công văn số 9356/UBND-CN có ý kiến như sau:

Chưa chấp thuận đề nghị nạo vét lòng hồ, hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 và tận thu cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông. Lý do: Phương án nạo vét, thu hồi cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các khu vực trên do đơn vị lập chưa đảm bảo quy định; chưa đánh giá được hiện trạng khu vực và hiệu quả cảa việc nạo vét, ảnh hưởng của việc nạo vét đến môi trường và các công trình hạ tầng, kè bảo vệ bờ, bãi sông; chưa thể hiện cụ thể vị trí, thời gian, khối lượng nạo vét...

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông hoàn chỉnh lại Phương án nạo vét, thu hồi cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng các quy định hiện hành và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4029/STNMT-TNKS ngày 15-7-2019. Sau khi dơn vị hoàn thành thì gửi Phương án về Sở Công Thương để thấm định, trình duyệt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cẩm Thủy và các đơn vị có liên quan, tổ chức thấm định Phương án nạo vét, thu hồi cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực lòng hồ và hạ lưu Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (sau khi đơn vị hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung theo quv định); căn cứ các quy định hiện hành cảa pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]