(Baothanhhoa.vn) - Cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

Cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả bền vững.

Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

Mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới tại xã Phú Lộc.

Triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Hậu Lộc đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực phẩm, xác định các lĩnh vực mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực, có lợi thế và tiềm năng phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quy hoạch và triển khai xây dựng các vùng chuyên canh, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản mà huyện có tiềm năng, lợi thế, phù hợp với thị trường, tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững cả ba khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường. Mục tiêu chung của huyện là phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành cơ cấu nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.

Có dịp về thăm một số xã như Phú Lộc, Tuy Lộc, Minh Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc... chúng tôi đã cảm nhận được cấp ủy, chính quyền và người dân ở các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất các loại cây trồng chủ lực như lúa (lúa chất lượng cao, lúa giống), cây lạc, cây ngô (ngô ngọt, ngô bao tử), khoai tây, ớt xuất khẩu và dược liệu. Các con nuôi chủ lực như lợn, gà, bò, thỏ, ngao và tôm, cá... cũng đang được người dân đầu tư phát triển mạnh. Các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, vùng chuyên trồng lúa lai, lúa thuần năng suất cao, chất lượng khá để làm nguyên liệu cho ngành chăn nuôi và chế biến đã được hình thành. Đến tháng 4-2020, toàn huyện đã chuyển đổi được 1.241,54 ha đất sản xuất lúa sâu trũng, muối kém hiệu quả sang trang trại tổng hợp, cây ăn quả, cây dược liệu...

Huyện phấn đấu đến năm 2025, diện tích gieo trồng lúa cả năm còn khoảng 7.949 ha, trong đó chủ yếu là lúa chất lượng cao. Huyện đã quy hoạch và triển khai các giải pháp cụ thể phát triển vùng chuyên canh sản xuất ngô đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu cho chế biến và nhu cầu ngô hàng hóa (ngô bao tử), phấn đấu diện tích trồng ngô đến năm 2025 đạt 1.275 ha, năng suất bình quân 55,5 tạ/ha. Vùng sản xuất cây dược liệu trên địa bàn các xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Thành Lộc, Tiến Lộc, Đồng Lộc, Cầu Lộc. Sản phẩm dược liệu, bao gồm: Ba kích, đinh lăng, củ mài, hương nhu trắng, ích mẫu, nghệ vàng, cà gai leo... Vùng chuyên canh rau màu hàng hóa ứng dụng công nghệ cao bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như rau cải chân vịt, dưa bao tử, dưa hấu hắc mỹ nhân, dưa đỏ, ớt... phấn đấu đến năm 2025 diện tích khoảng 2.637 ha, sản lượng đạt 31.823 tấn. Giai đoạn 2018-2020 mở rộng diện tích được ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ cao sản xuất rau an toàn, sản phẩm sạch và hoa trong nhà lưới, nhà kính và các công nghệ tiên tiến như tưới phun, tưới tiết kiệm, cơ giới hóa liên hoàn trong sản xuất với diện tích 282 ha. Hiện nay, huyện đã phát triển được các chuỗi liên kết khép kín với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ cho 1.430 ha cây trồng hàng hoá cho giá trị kinh tế cao. Giá trị các loại cây trồng theo chuỗi liên kết sản xuất đã đạt bình quân từ 180 đến 250 triệu đồng/ha/vụ. Tính cả năm, bình quân đạt giá trị từ 300 đến 500 triệu đồng/ha. Cá biệt có diện tích đất chuyên màu cơ cấu 4 vụ/năm cho thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng/ha...

Trong chăn nuôi, chủ lực là bò thịt, gia cầm, thủy cầm. Huyện phấn đấu đến năm 2025 chăn nuôi tăng trưởng 53,7%. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tổng đàn lợn, gia cầm, đàn trâu, bò... Cải tạo và nâng tầm vóc đàn bò, chất lượng đàn lợn nái nền, đàn gia cầm giống, để nâng chất lượng đàn gia súc, gia cầm thương phẩm. Nhân rộng các mô hình hiệu quả như nuôi lợn công nghiệp, bán công nghiệp tập trung, gà quy mô công nghiệp tạo khối lượng sản phẩm lớn. Quy hoạch các vùng trọng điểm chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi bò thịt ở các địa phương có điều kiện về thức ăn, tập trung ở các xã vùng đồi, vùng chiêm trũng khó khăn trong trồng lúa. Phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm ở vùng ven biển. Chú trọng đầu tư giống để phát triển đàn lợn hướng nạc, đàn bò lấy thịt. Khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi hàng hóa tập trung theo phương thức công nghiệp gắn với xây dựng các vùng sản xuất an toàn dịch bệnh, bảo đảm cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu. Rà soát, bố trí các trang trại, gia trại đúng quy hoạch và nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng với tổng đàn vật nuôi gắn bảo vệ môi trường bền vững. Kết quả, đến tháng 4-2020, huyện Hậu Lộc đã phát triển được 315 trang trại và gia trại, trong đó có 105 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nét nổi bật là toàn huyện đã có 76 trang trại gà và lợn hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Sau khi trừ các chi phí, tổng lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi liên kết sản xuất nêu trên ước đạt từ 15-25 triệu đồng/tháng, có một số trang trại đạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng/tháng.

Lĩnh vực thủy sản, Hậu Lộc xác định là thế mạnh, mũi nhọn, đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đến năm 2025 tổng sản lượng đạt 60.000 tấn; chiếm 62,49% cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản. Với mục tiêu ngành thủy sản phát triển toàn diện, hiệu quả bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa chính của huyện, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập thị trường khu vực, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện nay, huyện Hậu Lộc đã đưa 1.837 ha vào nuôi trồng thủy sản, các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như­ tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao Bến Tre... Nhiều mô hình thâm canh tôm thẻ chân trắng công nghiệp trong nhà bạt, áp dụng quy trình nuôi VietGAP bảo đảm môi trường và an toàn dịch bệnh cho sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và thu nhập cao đang thực hiện tại các xã Hòa Lộc, Đa Lộc...

Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã chuyển hàng trăm ha đất trồng lúa sâu trũng kém hiệu quả, đất sản xuất muối kém hiệu quả và vùng ven đê nhiễm mặn sang sản xuất theo mô hình trang trại tổng hợp như lúa - cá, nuôi thủy sản nước lợ, phấn đấu đến năm 2025 tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 2.014 ha. Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tập trung ở Cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc, Hải Lộc. Từng bước hình thành đội tàu công suất trên 400 CV làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, chủ động thu mua hải sản tại ngư trường cho các tàu khai thác của huyện, nâng cao giá trị thu nhập cho ngành thủy sản...

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc, cho biết: Để triển khai đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả bền vững ngoài việc chủ động chỉ đạo các giải pháp cụ thể cho từng cây, con chủ lực gắn với từng vùng, huyện chú trọng đến các nhóm giải pháp đồng bộ như: Quy hoạch và phát triển sản phẩm chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển nhượng, tích tụ và sử dụng hiệu quả đất đai; vốn và tín dụng; chính sách về lao động, việc làm; các chính sách về phát triển kinh tế trang trại, HTX, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư cho nông nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất tập trung; ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất; đổi mới công tác tổ chức sản xuất, đặc biệt đổi mới hoạt động của các HTX; khuyến nông, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Bài và ảnh: Thùy Dương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]