(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số, thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14-12-2017 về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện, 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát công tác quản lý đất đai tại các đơn vị, như: Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

HĐND huyện Thọ Xuân: Tăng cường giám sát về công tác quản lý đất đai

Những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số, thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14-12-2017 về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện, 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát công tác quản lý đất đai tại các đơn vị, như: Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Lai, Thọ Lập...

Xã Thọ Trường (Thọ Xuân) tăng cường kiểm tra, rà soát về kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất công ích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn các xã luôn được cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực này. Đặc biệt, đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm; thường xuyên họp, bàn đánh giá tình hình để đưa ra các giải pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Đơn cử như, thực hiện giám sát chuyên đề đối với nội dung cấp GCNQSDĐ tại xã Thọ Lập. Qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua việc cấp GCNQSDĐ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc; đội ngũ công chức chuyên môn ở địa phương đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc tham mưu rà soát, phân loại, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo chỉ đạo của huyện. Đến nay, đơn vị cơ bản đã hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ ở cho nhân dân. Người sử dụng đất sau khi được cấp giấy chứng nhận đã cơ bản nhận thức và thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, như: Nộp tiền sử dụng đất, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng qua kết quả giám sát của HĐND huyện cũng cho thấy công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương trên lĩnh vực này còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Trong đó, đối với công tác cấp GCNQSDĐ, quá trình tiến hành đo đạc, thiết lập hồ sơ vẫn còn một số sai sót, nhầm lẫn đất giữa các hộ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Kết quả cấp đổi GCNQSDĐ còn chậm, chủ yếu hoàn thành cấp đất trúng đấu giá. Việc tham mưu, đề xuất phương án giải quyết chưa kịp thời, chưa có giải pháp cụ thể; công tác quản lý đất công ích ở một số địa phương chưa chặt chẽ; vẫn còn diện tích quỹ đất công nằm xen ghép trong khu dân cư, xen trong đất cơ bản của hộ, đất khó giao nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Việc xác định, lập quỹ đất công ích xã quản lý vượt quá quy định (5%); một số đơn vị ký hợp đồng giao thầu đất công ích chưa đảm bảo quy định (thiếu căn cứ pháp lý, căn cứ chưa chính xác, căn cứ văn bản luật đã hết hiệu lực...); các hợp đồng giao khoán đất công đã hết thời gian hợp đồng nhưng chưa thanh lý kịp thời; một số hợp đồng mức thu thấp so với mặt bằng chung; số liệu quản lý đất đai giữa huyện và xã, giữa kế toán - ngân sách xã với địa chính chưa thống nhất.

Trước những bất cập được phát hiện qua quá trình giám sát, nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, HĐND huyện đã kịp thời có những đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cấp liên quan. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Riêng đối với nội dung cấp GCNQSDĐ, cần phải làm rõ trách nhiệm của phòng, ngành, địa phương trong việc chậm cấp GCNQSDĐ cho nhân dân, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật lại hệ thống văn bản để áp dụng vào những trường hợp còn gặp khó khăn trong việc cấp GCNQSDĐ để từ đó kiến nghị với HĐND, UBND huyện tìm cách tháo gỡ. Về quản lý đất công ích chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê chính xác diện tích quỹ đất công ích nhằm đưa toàn bộ diện tích quỹ đất công vào quản lý, tránh tình trạng dấu đất, làm thất thoát nguồn thu, thu - chi không qua Kho bạc Nhà nước; các phòng, ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cho cấp xã; UBND các xã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên; phân công trách nhiệm, ấn định thời gian hoàn thành các nội dung cụ thể; đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.


Bài và ảnh: Phương Lệ


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]