(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-6 , Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về việc giải quyết các thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp từ đầu năm 2017 đến nay tại TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp tại TP Thanh Hóa

Ngày 14-6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về việc giải quyết các thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp từ đầu năm 2017 đến nay tại TP Thanh Hóa.

Giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp tại TP Thanh Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phát biểu tại buổi giám sát.

Hiện nay, TP Thanh Hóa đang thực hiện giải quyết 297 thủ tục hành chính cấp thành phố, 176 thủ tục hành chính ở cấp xã. Hàng năm thành phố đã thực hiện rà soát, cắt giảm, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính không phù hợp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân 35,2% so với quy định. Triển khai thực hiện tiếp nhận văn bản điện tử, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân qua tin nhắn. Từ năm 2017 đến nay, TP Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 140.000 hồ sơ của công dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 98,12%. Riêng với hồ sơ doanh nghiệp, từ đầu năm 2019 đến nay, đã tiếp nhận 810 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định, không quá 1 lần đối với 1 doanh nghiệp trong năm.

Tuy nhiên, việc công khai thông tin thủ tục hành chính đến người dân còn hạn chế. Số lượng hồ sơ chậm giải quyết cho người dân còn nhiều. Một bộ phận cán bộ, công chức còn biểu hiện thiếu trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ cho công dân; phương tiện, trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính chưa đồng bộ, đáp ứng yêu cầu; số tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh: TP Thanh Hóa là địa bàn có nhiều dự án đầu tư lớn, nhiều doanh nghiệp hoạt động nên việc cải cách thủ tục hành chính có tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương. Do đó, đồng chí đề nghị TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Chủ động công khai các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận. Tiếp tục quan tâm cắt giảm thời gian giải quyết của từng loại thủ tục hành chính. Bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các hạn chế vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại các phường, xã, phòng ban chuyên môn.

Khánh Phương


Khánh Phương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]