(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ, đồng thời không để xảy ra tình trạng chợ đầu tư mới, chợ di rời sang vị trí mới nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả do không thu hút được các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, làm lãnh phí nguồn lực đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14367/KH-UBND gửi các sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ, đồng thời không để xảy ra tình trạng chợ đầu tư mới, chợ di rời sang vị trí mới nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả do không thu hút được các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, làm lãnh phí nguồn lực đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14367/KH-UBND gửi các sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn quản lý đối với các chợ dự kiến thực hiện đầu tư mới hoặc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong năm 2019 và 2020, gửi Sở Công thương trước ngày 15-11-2019 theo hướng:

Đối với các chợ đề xuất xóa bỏ: Yêu cầu địa phương phải có phương án sắp xếp, bố trí cho các hộ tiểu thương hiện đang buôn bán tại chợ có địa điểm kinh doanh phù hợp; lấy ý kiến đồng thuận của các hộ tiểu thương.

Đối với các chợ đề xuất bổ sung mới vào quy hoạch để thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp: Yêu cầu rà soát kỹ để tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo về việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong quá trình tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan.

Đối với các chợ đề xuất điều chỉnh quy hoạch từ diện “đầu tư, mở rộng tại vị trí cũ” sang “di rời, đầu tư tại vị trí mới” gắn với thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Yêu cầu các UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất, xác định rõ vị trí và diện tích chợ khi thực hiện đầu tư mới, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của các hộ tiểu thương tại chợ theo quy định.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương, nghiên cứu đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở Tư pháp căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, nghiên cứu, có ý kiến, gửi Sở Công Thương hoàn chỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]