(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ, đồng thời không để xảy ra tình trạng chợ đầu tư mới, chợ di rời sang vị trí mới nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả do không thu hút được các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, làm lãnh phí nguồn lực đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14367/KH-UBND gửi các sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ, đồng thời không để xảy ra tình trạng chợ đầu tư mới, chợ di rời sang vị trí mới nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả do không thu hút được các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, làm lãnh phí nguồn lực đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 24-10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14367/KH-UBND gửi các sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn quản lý đối với các chợ dự kiến thực hiện đầu tư mới hoặc chuyển đổi mô hình quản lý,