(Baothanhhoa.vn) - Thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, mưa lũ đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, mưa lũ đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân...

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất sản phẩm cho khách hàng.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn khả năng cạnh tranh còn thấp; nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhưng không phát sinh doanh thu, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nộp ngân sách Nhà nước. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc dự toán được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao và đạt dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Căn cứ nhiệm vụ, dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng và khai thác tăng thêm nguồn thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Ngành thuế tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo; rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh, để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp. Do làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nên nhìn chung ý thức chấp hành kê khai, nộp thuế của người nộp thuế đã tăng lên đáng kể. Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, đôn đốc người nộp thuế tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý; tổng hợp, đánh giá tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm đánh giá tính phù hợp, tính hiệu quả cũng như dư địa tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra để chỉ đạo các đơn vị thực hiện toàn diện các giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai thực hiện tốt đề án giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; tăng cường thực hiện kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử. Chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố gắn với trách nhiệm theo dõi và đôn đốc số tiền thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra để nộp vào ngân sách Nhà nước kịp thời. Kết quả, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế được 334 cuộc; kết quả truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp 96,582 tỷ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm ngành thuế đã xây dựng chương trình, kế hoạch thu nợ và cưỡng chế thu nợ thuế trên địa bàn, làm căn cứ chỉ đạo, điều hành thu nợ; phân công cán bộ quản lý nợ đối với từng đơn vị nợ thuế, từng khoản nợ thuế. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Cục Thuế thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tình hình nợ đọng thuế, những vướng mắc và đề xuất phương án xử lý đối với các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền tạm thu cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền thuê đất. Thực hiện rà soát chính sách thuế, phát hiện những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, đề xuất với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế “một cửa” để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế. Các thủ tục hành chính của người nộp thuế được bộ phận “một cửa” tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình giao dịch với cơ quan thuế, giảm đầu mối tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với công chức thuế, góp phần ngăn chặn sự phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công vụ của công chức thuế. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc “3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn... Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước tính cân đối năm 2018 đạt hơn 15.581 tỷ đồng, tăng 21% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thu đạt cao, như: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hơn 1.386 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 2.399 tỷ đồng, công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 1.797 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 759 tỷ đồng..., thuế bảo vệ môi trường hơn 1.261 tỷ đồng, tiền cho thuê mặt đất và mặt nước hơn 818 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 674 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 Bộ Tài chính và tỉnh giao, Cục Thuế tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kịp thời để xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tổ chức ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019. Nâng cao chất lượng việc phân tích dự báo, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh để tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp. Xây dựng phần mềm theo dõi tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước đến từng đơn vị, từng doanh nghiệp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thuế hộ kinh doanh; giao chỉ tiêu điều tra, khảo sát hộ kinh doanh, mức thuế điều chỉnh, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh điều chỉnh. Duy trì, đổi mới nội dung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế... Thực hiện ứng xử thân thiện với người nộp thuế, góp phần cải thiện và nâng cao hình ảnh cán bộ thuế trong xã hội. Tăng cường công tác đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế. Kiên quyết xử phạt hành chính đối với các trường hợp kê khai chậm quá quy định và thực hiện ấn định thuế đối với các trường hợp không nộp tờ khai thuế. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, các nhà thầu nước ngoài, các nguồn thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản... Phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Thực hiện giải quyết hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định; các trường hợp rủi ro về thuế được phân loại kiểm tra, xác định chính xác số thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp qua phân tích hồ sơ có dấu hiệu rủi ro lớn như các giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm; doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản... Xây dựng đề cương thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề thương mại (tập trung các doanh nghiệp phân phối lớn, mới) và chuyên đề tài nguyên khoáng sản. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế trên ứng dụng (hình thức điện tử) để phát hiện những hồ sơ khai thuế có rủi ro cao, thông báo yêu cầu các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố làm việc với người nộp thuế để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định. Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm tra cứu hóa đơn bất hợp pháp; đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện phần mềm ghi nhật ký thanh tra, kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá, đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tiếp tục triển khai nộp thuế qua các ngân hàng thương mại; mở rộng việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]