Luật HTX 2012 ra đời, hoạt động của HTX thoát khỏi tính chất bao cấp kiểu cũ. Từ đây, các HTX có tư cách pháp nhân độc lập, chịu sự cạnh tranh trên thương trường về hoạt động với các loại hình kinh doanh khác. Tuy có những chính sách ưu đãi riêng, nhưng chất lượng hoạt động của các HTX có đổi mới được hay không phụ thuộc phần lớn vào công tác quản trị, định hướng kinh doanh của các HTX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chất lượng nguồn lao động đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động của HTX

Luật HTX 2012 ra đời, hoạt động của HTX thoát khỏi tính chất bao cấp kiểu cũ. Từ đây, các HTX có tư cách pháp nhân độc lập, chịu sự cạnh tranh trên thương trường về hoạt động với các loại hình kinh doanh khác. Tuy có những chính sách ưu đãi riêng, nhưng chất lượng hoạt động của các HTX có đổi mới được hay không phụ thuộc phần lớn vào công tác quản trị, định hướng kinh doanh của các HTX.

Chất lượng nguồn lao động đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động của HTX

Hiện nay, bên cạnh khó khăn về vốn và mặt bằng sản xuất, nguyên nhân quan trọng khiến nhiều HTX hoạt động chưa hiệu quả một phần là do trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý còn hạn chế. Hệ quả là năng lực điều hành còn yếu kém, nhiều HTX thiếu tầm nhìn chiến lược, khả năng tiếp thu khoa học - kỹ thuật, nắm bắt thông tin thị trường còn chậm và nhất là ngại đổi mới.

Để hoạt động hiệu quả, các HTX cần thay đổi về “chất” của nguồn nhân lực. Bên cạnh công tác tuyển dụng lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn phù hợp, các HTX cần quan tâm tới công tác đào tạo gắn với thực tiễn các lĩnh vực hoạt động. Công tác hỗ trợ của cơ quan Nhà nước cũng cần chú trọng hơn tới việc nâng cao chất lượng toàn diện cán bộ và thành viên HTX, phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của các HTX.

Trịnh Bá Lập (Chủ tịch UBND xã Thọ Trường, Thọ Xuân)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]