(Baothanhhoa.vn) - Với xã Đông Yên (Đông Sơn), việc hoàn thành 19 tiêu chí NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần xây dựng những giải pháp căn cơ

Cần xây dựng những giải pháp căn cơ

Với xã Đông Yên (Đông Sơn), việc hoàn thành 19 tiêu chí NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn.

Vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã xây dựng lộ trình, các giải pháp cụ thể duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho từng năm trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, lấy dân làm gốc trong chương trình xây dựng NTM.

Trước tiên, xác định nâng cao thu nhập cho người dân là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác, xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với phát triển sản xuất, công tác tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh để tạo được sự đồng thuận và huy động được nguồn lực từ cộng đồng. Xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ, trích nguồn ngân sách để ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trường học, trạm y tế để phục vụ nhu cầu nhân dân.

Nguyễn Trung Cường,

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Yên


Nguyễn Trung Cường,


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]