(Baothanhhoa.vn) - Sau khi đạt chuẩn NTM, các xã ở miền núi bị cắt giảm một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần có chính sách ưu tiên cho các xã NTM ở miền núi

Cần có chính sách ưu tiên cho các xã NTM ở miền núi

Sau khi đạt chuẩn NTM, các xã ở miền núi bị cắt giảm một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tuy nhiên, do trình độ sản xuất thấp, kinh tế chủ đạo vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp hiệu quả còn thấp; đời sống nhân dân mà phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; việc tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất chưa cao, khó thu hút đầu tư nên việc tạo sức bật cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa... gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng nên việc đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông cũng cần nguồn vốn đầu tư lớn.

Do đó, để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho các xã miền núi để tạo động lực phát triển, phát huy thế mạnh trên địa bàn, góp phần xóa đói, giảm nghèo và tăng thu nhập cho bà con nông dân. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các xã miền núi cần được ưu tiên hỗ trợ về phát triển sản xuất.

Lê Văn Tiến,

Chủ tịch UBND xã Giao An


Lê Văn Tiến,


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]