(Baothanhhoa.vn) - Tiếp nối những thành công của giai đoạn 2010-2015, với ý chí, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân, huyện Hoằng Hóa đang tập trung đồng bộ các giải pháp, huy động tổng hợp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2019, trước 1 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bài 2: Tập trung đồng bộ các giải pháp, huy động tổng hợp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tiếp nối những thành công của giai đoạn 2010-2015, với ý chí, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân, huyện Hoằng Hóa đang tập trung đồng bộ các giải pháp, huy động tổng hợp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2019, trước 1 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Một góc xã nông thôn mới Hoằng Phong (Hoằng Hóa).

Từ các xã xây dựng thành công NTM...

Sau hơn 10 năm trở lại xã Hoằng Thành, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi mạnh mẽ từ diện mạo đến đời sống của người dân nơi đây. Đường giao thông phong quang, sạch đẹp; điện - đường - trường - trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cao tầng san sát bên nhau; các cửa hàng kinh doanh - dịch vụ nhộn nhịp người vào ra; cánh đồng sản xuất rau màu hàng hóa trải dài xanh tốt...

Ông Lê Huy Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thành phấn khởi cho biết: Để được thành quả như hôm nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã chung sức, đồng lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành từng tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, xã lựa chọn các phần việc đem lại lợi ích ngay cho dân thì làm trước, đồng thời xác định vấn đề then chốt trong xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân nên tập trung xây dựng 80 ha vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với năng suất luôn ổn định 80 tạ/ha; quy hoạch vùng chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại với 1 trang trại, 10 gia trại nhỏ và vừa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân... Từ đó, việc huy động sức dân đóng góp xây dựng NTM cũng dễ dàng hơn. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt 36,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,97% (theo tiêu chí đa chiều), xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát huy truyền thống của một xã anh hùng trong kháng chiến, xã Hoằng Đạo đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM và đã được công nhận về đích NTM từ cuối năm 2017. Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông sạch đẹp, với những luống hoa mười giờ nở rực 2 bên đường, đồng chí Mai Văn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Đạo, chia sẻ: Để xây dựng thành công chương trình xây dựng NTM, xã đã tập trung phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, từng tổ chức đoàn thể huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Kết quả xã đã hoàn thành việc nâng cấp, xây mới 31,77km đường giao thông các loại; xây dựng được 3 trường học đạt chuẩn; hoàn thiện kênh tiêu Âu Cầu Khe dài 1,3km; xây dựng công sở, các công trình phụ trợ, sân vận động, nhà văn hóa đa năng; nhân dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa... Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM toàn xã hơn 255 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm 55,89%. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã tăng từ 18,8 triệu đồng/người/năm (năm 2013) lên 39,8 triệu đồng/người/năm (năm 2017), tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm còn 4,9%.

... đến phấn đấu đưa huyện về đích NTM

Hơn 2 năm qua, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã bám sát bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, làm việc với các ngành, các xã để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM ở cơ sở. Vì vậy, không chỉ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có giá trị cao, nâng cao thu nhập cho người dân; các địa phương còn huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, như: Điện, đường, trường, trạm... để hoàn thành các tiêu chí NTM. Trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã huy động 1.131 tỷ 559 triệu đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó vốn trung ương, tỉnh hỗ trợ chiếm 11,8%; vốn huyện hỗ trợ chiếm 10,7%; vốn xã, vốn cấp quyền sử dụng đất chiếm 53,2%; vốn nhân dân đóng góp chiếm 5,6%... Toàn huyện đã vận động nhân dân hiến được 84.407m2 đất; huy động được 65.853 ngày công tham gia xây dựng NTM. Từ nguồn vốn trên, huyện đã xây dựng mới và nâng cấp được 226,02km đường giao thông; cải tạo, nâng cấp, xây mới được 65km kênh mương, 28 trạm biến áp, 135 km đường dây điện. Cải tạo, nâng cấp, xây mới 465 phòng học; xây mới được 9 công sở xã, 8 nhà văn hóa xã, 5 sân vận động và 41 nhà văn hóa thôn; xây mới 2 trạm y tế xã; cải tạo, nâng cấp, xây mới 9 chợ nông thôn; xây dựng được 553 công trình vệ sinh, 665 công trình nước sạch... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đến nay đạt 67%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 36,9 triệu đồng; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có nhiều chuyển biến; các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, giữ gìn bản sắc dân tộc, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân...

Tính đến hết năm 2017, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn huyện đạt 720 tiêu chí, bình quân đạt 17,14 tiêu chí/xã và đã có 25 xã đạt chuẩn NTM, bằng 59,52% tổng số xã trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Hoằng Hóa đang tập trung chỉ đạo 15 xã gấp rút hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm nay để đến cuối năm 2018 nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 40 xã.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh: Nhờ sự bài bản, đồng bộ và quyết liệt, việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở huyện Hoằng Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chặng đường để trở thành huyện NTM ở Hoằng Hóa vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn. Vì vậy, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất và quản lý quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện từng địa phương; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sản xuất đối với các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở các xã ven biển, ven sông; vùng cấy lúa kết hợp nuôi thủy sản, vùng trồng cây chuyên canh để thực hiện tái cơ cấu sản xuất. Tiếp tục khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất cánh đồng có diện tích lớn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo các địa phương trong huyện làm tốt công tác dân vận, khơi dậy sức mạnh từ nhân dân, dựa vào dân để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, huy động tổng lực để phấn đấu đưa huyện Hoằng Hóa trở thành huyện NTM trong năm 2019, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.


Hương Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]