(Baothanhhoa.vn) - Đây là một trong những nội dung của khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đang được ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh nhà tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cùng với đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và Chi hội Doanh nghiệp KH&CN Thanh Hóa.

Đây là một trong những nội dung của khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đang được ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh nhà tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2020-2025.

Từ kết quả đạt được trong thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định, bước sang giai đoạn 2020-2025, khâu đột phát được xác định là “Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2020 – 2025”. Mục tiêu của khâu đột phá này là nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; chủ động, tích cực ứng dụng các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 60 doanh nghiệp KH&CN; ươm tạo được ít nhất 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số. 100% các phòng thí nghiệm, thử nghiệm của các cơ quan Nhà nước đạt chuẩn LAS hoặc VILAS; 70% phòng thí nghiệm, thử nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất đạt chuẩn ISO/IEC 17025. Hoàn thành xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dọc tuyến đường Hồ Chí Minh; sàn giao dịch công nghệ - thiết bị để hỗ trợ kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thu hút ít nhất 5 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; ít nhất 5 doanh nghiệp lựa chọn thành công các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra các sản phẩm công nghệ cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; 100% các nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu được ứng dụng trong sản xuất, đời sống...

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng được đưa ra triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, như: Tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN. Trong đó, sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước; thực hiện có hiệu quả cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, gắn trách nhiệm của đơn vị đặt hàng với việc sử dụng kết quả nghiên cứu; tham mưu ban hành chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN, khuyến khích khu vực tư nhân, doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh nhiệm vụ đổi mới quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao và phát triển thị trường KH&CN.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa được đưa ra trong khâu đột phá là phát triển mạnh mẽ tiềm lực KH&CN đáp ứng yêu cầu trở thành đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, sẽ tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn hệ thống các tổ chức KH&CN; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức KH&CN các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo, thu hút nguồn cán bộ KH&CN, sinh viên xuất sắc vào công tác tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức KH&CN của tỉnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, đồng thời, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn cho KH&CN, nâng tổng đầu tư xã hội cho KH&CN.

Nguyễn Ngọc Túy

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa


Nguyễn Ngọc Túy


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]