(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-5-2020, Báo Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020 . Dưới đây là thể lệ cuộc thi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thể lệ Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020

Sáng 8-5-2020, Báo Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa”năm 2020. Dưới đây là thể lệ cuộc thi.

Thể lệ Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi

- Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi viết và ảnh báo chí Khát vọng Thanh Hóa năm 2020 do Báo Thanh Hóa tổ chức.

2. Mục đích, ý nghĩa

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả và những bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên các lĩnh vực.

- Phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ, sức bật của Thanh Hóa trong 10 năm qua (2010 – 2020).

- Phản ánh vẻ đẹp của đất và người xứ Thanh trong thời kỳ mới.

- Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020 nhằm cổ vũ, khơi dậy niềm tự hào, tình cảm, trách nhiệm, tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu sớm đưa Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

3. Nội dung cuộc thi:

- Cuộc thi sẽ tuyển chọn, trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Thanh Hóa nêu được các vấn đề mang tính đúc rút, tổng kết thực tiễn; những vấn đề mới, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; có tính định hướng dư luận, tác động tích cực đến đời sống xã hội.

4. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, ngoài nước có tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi. Tác giả dự cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020, kể từ ngày phát động cuộc thi đến ngày kết thúc cuộc thi 15/9/2020 (tính theo dấu bưu điện và thư điện tử) và chưa đăng tải trên sách, báo, tạp chí hoặc tham dự bất kỳ một cuộc thi nào; đảm bảo đúng quy định của cuộc thi.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi đối với các tác giả.

- Tác giả có gửi tác phẩm tham dự cuộc thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

2. Tiêu chí xét trao giải

- Tác phẩm báo chí được trao giải Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020 là những tác phẩm bằng tiếng Việt, tham dự cuộc thi, gửi về Ban Tổ chức cuộc thi, kể từ ngày phát động cuộc thi đến ngày kết thúc cuộc thi 15/9/2020 (tính theo dấu bưu điện và thư điện tử).

- Tác phẩm được xét trao giải cuộc thi phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, không xét chấm giải đối với những tác phẩm có tính hư cấu. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mang tính đúc rút, tổng kết thực tiễn về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; có tính định hướng dư luận, tác động tích cực đến đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành quả trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh được vẻ đẹp của con người, vùng đất Thanh Hóa…, góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về con người, vùng đất Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

- Các thể loại báo chí được xét trao thưởng, gồm:

+ Bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bình luận, chuyên luận, emagazine.

+ Ảnh.

+ Mỗi tác phẩm: bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bình luận, chuyên luận, emagazine là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Tác phẩm dự thi phải ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực. Đối với tác phẩm đơn kỳ: không quá 2.500 từ; tác phẩm nhiều kỳ: không quá 2.000 từ/kỳ.

+ Đối với tác phẩm tham dự giải trên loại hình báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

+ Đối với tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 5 ảnh.

Ảnh chụp bằng máy ảnh, camera kỹ thuật số phải đảm bảo về chất lượng, độ phân giải tối thiểu 3Mb, định dạng JPG. Ảnh được chụp bằng điện thoại di động, smart phone có độ phân giải tối thiểu 1MB, định dạng JPG. Mỗi ảnh cần có lời bình giới thiệu ngắn gọn nội dung, chủ đề, nêu rõ thời gian và địa điểm chụp ảnh, tên nhân vật trong ảnh (nếu có), thiết bị chụp ảnh (điện thoại di động, hay máy ảnh chuyên dụng) (thông tin gửi kèm theo ảnh, không được ghi trên ảnh). Không chấp nhận ảnh qua chỉnh sửa làm sai nội dung, bố cục bức ảnh, lắp ghép dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

- Số lượng giải thưởng:

Về tác phẩm: Có 1 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích

- Giá trị giải thưởng

+ Giải A: 10.000.000 đồng

+ Giải B: 6.000.000 đồng

+ Giải C: 4.000.000 đồng

+ Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng

Không nhất thiết trao đủ giải cho các nhóm nếu không đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng tác phẩm.

- Hình thức khen thưởng

Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

4. Thời hạn, địa chỉ nhận tác phẩm

- Tác phẩm tham dự cuộc thi là những tác phẩm được Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận kể từ ngày phát động cuộc thi đến ngày 15-9-2020 (tính theo dấu bưu điện, thư điện tử).

- Tác phẩm dự thi được trình bày rõ ràng trên một mặt giấy A4; đối với bản thảo mềm phải gửi file word (định dạng .docx, .doc) khuôn khổ tương tự; dưới tác phẩm ghi rõ bút danh, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ. Đối với các phẩm ảnh báo chí phải nộp ảnh gốc và bản mềm.

- Tác phẩm dự thi nộp trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi, ghi rõ: Tác phẩm báo chí tham dự Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện, bị lỗi kỹ thuật do sự cố về mạng Internet hoặc chất lượng đường truyền.

- Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Tổ chức Cuộc thi viết và ảnh báo chí “Khát vọng Thanh Hóa” năm 2020, Báo Thanh Hóa, đường Đông Hương 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Email:Khatvongthanhhoa2020@gmail.com

- Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]