(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; trong 70 năm qua, cán bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các giai đoạn cách mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; trong 70 năm qua, cán bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các giai đoạn cách mạng.

Các cán bộ, kỹ sư Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm về chọn tạo giống lúa được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả vào sản xuất. Thanh Huê

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, trong bối cảnh đất nước vô cùng khó khăn, thù trong giặc ngoài, ngàn cân treo sợi tóc, vào ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gửi đến toàn thể đồng bào cả nước. Người đã kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”, “Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”... Cho đến ngày nay, lời kêu gọi của Người vẫn nguyên giá trị nhân văn và mang hơi thở của thời đại, trường tồn cùng bao thế hệ người Việt Nam và ngày 11-6 hàng năm trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Thấm nhuần Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; trong 70 năm qua, cán bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các giai đoạn cách mạng.

Toàn quốc kháng chiến nổ ra được hai tháng, trước khi lên Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian vào thăm Thanh Hóa, vào ngày 20-2-1947. Người xác định vị trí, vai trò của Thanh Hóa là một tỉnh hậu phương trực tiếp, là phên dậu của đất nước. Người nói: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu”.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền các cấp cùng toàn thể quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ hậu phương ngày càng vững mạnh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức và đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, trong các đơn vị lực lượng vũ trang. Trong kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa là tỉnh đã có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung. Với những đóng góp to lớn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, phong trào thi đua xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh được đẩy mạnh, điển hình, như: HTX Đông Phương Hồng, HTX Yên Trường, HTX Định Công... trong nông nghiệp; HTX Cơ khí Thành Công trong công nghiệp, trong giáo dục như xã Hải Nhân... được nhân rộng trên toàn miền Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, nhiều phong trào thi đua đã được phát động liên tục ở tất cả các cấp, các ngành. Đó là các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tiếng hát át tiếng bom”... đã lan tỏa khắp các vùng miền trong tỉnh tạo nên khí thế hừng hực, hào hùng trong các xưởng máy, công trường, đồng ruộng, trường học, trận địa. Mặc cho bom đạn giặc ngày đêm tàn phá, người dân vẫn chắc tay cày, vững tay súng để tạo nên những cánh đồng “5 tấn thắng Mỹ”. Các em thơ vẫn đội mũ rơm đến trường để học tập. Các nhà máy, xí nghiệp vẫn duy trì phát triển sản xuất.

Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, các đầu mối giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt như Đò Lèn, Hàm Rồng, Phà Ghép... trở thành trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Với quyết tâm cao độ đánh địch mà tiến, mở đường mà đi, địch cứ đánh ta cứ đi, tất cả vì miền Nam ruột thịt, chúng ta đã đảm bảo mạch máu giao thông luôn thông suốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, ngày 3 và 4 tháng 4-1965 quân dân Thanh Hóa đã bắn tan xác 47 máy bay Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng. Kỳ tích oanh liệt đó đưa Hàm Rồng trở thành bản hùng ca bất tử, là niềm tự hào của quân dân ta và bạn bè yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Những đóng góp vô cùng to lớn về sức người, sức của, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân, dân tỉnh ta cũng như những mất mát, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao qúy: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh có 206 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 16 đơn vị và cá nhân là Anh hùng Lao động, 94 cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang, 4.487 bà mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong những năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tạo động lực to lớn trong thực hiện nhiệm vụ, đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, ngày 9-1-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. UBND tỉnh ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và nhiều cơ chế chính sách khen thưởng, từ đó đã động viên, khuyến khích, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi cho mọi tầng lớp nhân dân, như: Chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới; tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; chính sách khen thưởng cho hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cho cá nhân có đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh...

Đã trở thành truyền thống, hàng năm vào ngày 20-2, kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước giữa các cụm thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương phát động, tiêu biểu là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được mọi người, mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, phát triển nông nghiệp, nông thôn, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Bộ mặt của nông thôn Thanh Hóa sau 7 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã mang lại một diện mạo mới, người nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện, 244 xã và 524 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài các phong trào thi đua do Trung ương phát động, các cấp các ngành trong tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Điển hình là phong trào thi đua “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu” theo lời dạy của Bác với ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển...

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong bối cảnh chung của đất nước, tỉnh ta cũng đứng trước những thời cơ lớn và thách thức đan xen. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong những năm tới hết sức quan trọng và rất nặng nề. Đó là phải đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở mọi cấp, mọi ngành, địa phương, tạo nền tảng để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, nặng nề đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn 2015 – 2020 mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhanh chóng xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.


Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]