(Baothanhhoa.vn) - Trong điều kiện kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục giữa các trường, các vùng trong tỉnh còn chênh lệch, ngân sách chi cho giáo dục còn khiêm tốn... thì việc xã hội hóa giáo dục (XHHGD), huy động nguồn lực từ nhân dân được xem là giải pháp tích cực giúp ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người”. Tuy nhiên, nếu chủ trương này không được tổ chức và quản lý bài bản, thấu đáo sẽ nảy sinh nhiều bất cập...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã hội hóa giáo dục và những vấn đề đặt ra

Trong điều kiện kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục giữa các trường, các vùng trong tỉnh còn chênh lệch, ngân sách chi cho giáo dục còn khiêm tốn... thì việc xã hội hóa giáo dục (XHHGD), huy động nguồn lực từ nhân dân được xem là giải pháp tích cực giúp ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện tốt sứ mệnh “trồng người”. Tuy nhiên, nếu chủ trương này không được tổ chức và quản lý bài bản, thấu đáo sẽ nảy sinh nhiều bất cập...

Xã hội hóa giáo dục và những vấn đề đặt ra

Hoạt động ngoài giờ lên lớp của cô, trò Trường Mầm non NoBel (TP Thanh Hóa).

Kết quả ghi nhận

Để thực hiện hiệu quả công tác XHHGD, thời gian qua, ngành GD&ĐT luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các v