(Baothanhhoa.vn) - Từ kết quả đạt được trong xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập với mục tiêu đưa phong trào xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập

Thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập.

Từ kết quả đạt được trong xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập với mục tiêu đưa phong trào xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Mô hình này được thực hiện trên cơ sở Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026”. Theo đó, 5 đơn vị được chọn xây dựng thí điểm gồm, huyện Bá Thước, Yên Định, Nông Cống, TP Sầm Sơn và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 1 đến 12-2020. Tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập, gồm 4 tiêu chí: Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo và các thiết chế văn hóa, thông tin, truyền thông trên địa bàn; kết quả học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn; tác dụng và hiệu quả của việc xây dựng và phát triển các mô hình học tập trên địa bàn.

Ngay sau khi lựa chọn các đơn vị xây dựng thí điểm mô hình, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai các hội nghị tập huấn về nội dung, như: Tiêu chí xây dựng mô hình; các giải pháp xây dựng mô hình; hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm và công nhận danh hiệu mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập. Sau khi được tập huấn, các đơn vị cũng đã triển khai bài bản, nghiêm túc đến đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, các tầng lớp nhân dân về những tiêu chí, rà soát, tổ chức đánh giá các tiêu chí công nhận danh hiệu huyện, thị xã, thành phố học tập. Ông Lê Trung Khiên, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Định cho biết: Ngay sau hội nghị tập huấn về xây dựng mô hình, hội khuyến học huyện đã tham mưu cho thường vụ huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để xây dựng mô hình huyện học tập. Cùng với đó, ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho 16 thành viên về việc điều tra, rà soát, tổng hợp những kết quả đã đạt được ở từng tiêu chí, từng lĩnh vực. Ví như, kết quả về quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia trong tiêu chí quy hoạch mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo và các thiết chế văn hóa, thông tin, truyền thông trên địa bàn; tỷ lệ lao động qua đào tạo, xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tiêu chí tác dụng và hiệu quả của việc xây dựng và phát triển các mô hình học tập trên địa bàn... Qua rà soát, tổng hợp sơ bộ, đến thời điểm này, huyện Yên Định đã đạt được từ 75 đến 80% các tiêu chí trong bộ tiêu chí công nhận danh hiệu huyện, thị xã, thành phố học tập. Cũng với cách làm trên và qua rà soát, thống kê, trên địa bàn huyện Bá Thước, nhiều nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá đã đáp ứng yêu cầu như, kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; kết quả xây khu dân cư học tập... Theo ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bá Thước, xét ở cả 4 tiêu chí, hiện tại, mỗi tiêu chí, huyện Bá Thước đã đạt được từ 75% trở lên... Đối với những nội dung chưa hoàn thành, hội khuyến học sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện thực hiện các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp người dân tham gia thực hiện.

Kết quả này cho thấy, việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập trên địa bàn tỉnh đang có nhiều thuận lợi với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai thí điểm mô hình cũng chính là điều kiện để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” thuộc xã. Theo kế hoạch, từ năm 2021, mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập sẽ được nhân rộng trong toàn tỉnh. Để làm tốt điền này, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình, đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện; không ngừng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của ban chỉ đạo xây dựng XHHT và học tập suốt đời, đặc biệt là vai trò nòng cốt của hội khuyến học các cấp; gắn phong trào xây dựng huyện, thị xã, thành phố học tập với các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa...

P.S


P.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]