(Baothanhhoa.vn) - Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2019-2020 là 3.507 biên chế, đúng bằng số biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung năm 2019 cho tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sẽ bổ sung 3.507 biên chế giáo viên mầm non

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2019-2020 là 3.507 biên chế, đúng bằng số biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung năm 2019 cho tỉnh Thanh Hóa.

Sẽ bổ sung 3.507 biên chế giáo viên mầm non

Cô và trò Trường mầm non Hoa Anh Đào (TP Thanh Hóa).

Theo đánh giá chung về tình hình sử dụng, quản lý biên chế mầm non năm 2019 trên địa bàn tỉnh, số biên chế mầm non được HĐND tỉnh giao, phê duyệt đảm bảo bằng số được Bộ nội vụ thẩm định; việc thực hiện chỉ tiêu biên chế mầm non được giao của UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đều thấp hơn chỉ tiêu biên chế được HĐND tỉnh giao. Cụ thể, chỉ tiêu biên chế mầm non được giao năm 2019 là 12.916 biên chế, thực hiện đến 31-5-2019 là 10.850 biên chế, còn thiếu so với số giao là 2.066 biên chế. Quá trình thực hiện biên chế mầm non vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Số biên chế mầm non thực hiện còn thiếu so với biên chế được giao nhưng không được tuyển dụng vì phải cân đối bù trừ cho số giáo viên THCS còn thừa; một số địa phương còn lúng túng, chậm thực hiện trong tuyển dụng biên chế còn thiếu, chậm trễ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng; biên chế mầm non giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa đảm bảo theo đúng định mức tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Dựa trên Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non năm học 2019- 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, nhu cầu biên chế năm học 2019- 2020 được tính toán là 19.199 biên chế. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2019-2020 là 3.507 biên chế, đúng bằng số biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung năm 2019 cho tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 2-10, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất bổ sung 3.507 biên chế mầm non năm học 2019 – 2020. Đồng chí lưu ý: Đối với các huyện miền núi cần ưu tiên tuyển dụng con em miền núi; yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng quy định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, trình tự thủ tục tuyển dụng, tuyệt đối không làm hợp lý hóa số giáo viên hiện nay đã ký hợp đồng; quy trình tuyển dụng phải tiến hành chặt chẽ, công khai; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia phối hợp với UBND tỉnh để thực hiện.

Quốc Hương


Quốc Hương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]