Thanh Hóa năm 2018 - Một năm bứt phá
Kinh tế - 2018-12-20 13:15:00

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]