(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Vĩnh Hưng tập trung xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Công sở xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) đang được khẩn trương hoàn thành.

Đến nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí và phấn đấu xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Ông Trịnh Đức Đông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, cho biết: Là xã có xuất phát điểm về kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người thấp, nội lực trong nhân dân còn hạn chế, do đó, năm 2011 khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM toàn xã chỉ có 7/19 tiêu chí đạt chuẩn. Xác định hoàn thành các tiêu chí NTM là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, chính sách, quyết tâm tạo bước đột phá mới trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Trên cơ sở đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng NTM, góp phần tạo chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM, từ đó tích cực, tự giác, hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các công trình NTM. Trước khi thực hiện một công trình dự án có liên quan đến người dân, xã đều tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai để đi đến thống nhất. Vì vậy, việc huy động nguồn lực trong dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng được đẩy nhanh hơn. Đến nay, toàn xã đã huy động được hơn 141 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 31 tỷ đồng, của tỉnh hơn 5,8 tỷ đồng, của huyện 476 triệu đồng, của xã 136 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 74 tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 29 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, xã đã lựa chọn các công trình, phần việc liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân để ưu tiên làm trước. Đến nay, toàn xã đã xây dựng và cứng hóa kênh mương nội đồng, đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm được 41,5 km, vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 36.000m2 đất để mở rộng nền đường, xây mới và cải tạo được 7 nhà văn hóa thôn, quy hoạch vùng sản suất, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2018 lên 25 triệu đồng (năm 2011 là 13 triệu đồng).

Bên cạnh những tiêu chí đã đạt được, còn một số tiêu chí chưa đạt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hưng đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành, như: Tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, trường học.

Để hoàn thành các tiêu chí trên, trước mắt, đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự quyết tâm thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng NTM; trong đó, tranh thủ tối đa các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện về xây dựng NTM, phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, phát triển kinh tế trang trại, vùng rau an toàn, cơ giới hóa đồng bộ. Thực hiện hiệu quả cơ chế hỗ trợ cho xã xây dựng NTM từ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đề ra...


Bài và ảnh: Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]