(Baothanhhoa.vn) - Công tác tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý Nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Ngọc Trạo thực hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu

Xã Ngọc Trạo thực hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu

Công chức tư pháp xã Ngọc Trạo (Thạch Thành) hướng dẫn người dân đến làm giấy khai sinh.

Công tác tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý Nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp hộ tịch, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Trạo (Thạch Thành) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi,... địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ổn định chính trị và an ninh trật tự.

Ông Tôn Viết Phú, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo, cho biết: Những năm trước, do nhận thức về công tác tư pháp hộ tịch, hộ khẩu của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn hạn chế nên việc khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thường xuyên bị chậm trễ, khi con đến tuổi đi học mới đi đăng ký khai sinh, hay đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu bị sai tên, tuổi, năm sinh; công tác chứng thực các văn bản, các hợp đồng không được quan tâm... Trước tình hình đó, để giúp người dân nâng cao nhận thức về Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung triển khai một số giải pháp, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về công tác tư pháp, hộ tịch trên hệ thống loa truyền thanh, các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng tuyên truyền các quy định mới về cải cách trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, các quy định về phân cấp thẩm quyền, các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Ngoài ra, UBND xã cũng chú trọng tuyên truyền đến nhân dân tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, các hành vi cấm, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Hộ tịch; tuyên truyền nâng cao ý thức tự kiểm tra các thông tin trong giấy tờ hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sai sót, đặc biệt khi công nghệ thông tin được ứng dụng trong đăng ký hộ tịch.

UBND xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân tự lưu giữ, bảo quản cẩn thận bản chính các giấy tờ hộ tịch, khi luật bỏ quy định về cấp lại khai sinh, đăng ký lại hộ tịch đối với các trường hợp đăng ký hộ tịch mới. Ngoài công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, UBND xã cũng tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Luật Hộ tịch tại hội nghị giao ban công tác Đảng, chính quyền, niêm yết công khai các quy định mới về đăng ký hộ tịch đối với các việc thuộc thẩm quyền của UBND xã tại bộ phận “Một cửa” UBND xã.

Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ bảo đảm đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Năm 2018, cùng với việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, thay đổi hộ tịch, xã thực hiện chứng thực hơn 2.594 bản sao từ bản chính, hợp đồng giao dịch, chữ ký... Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình.

Thời gian tới, UBND xã Ngọc Trạo tiếp tục chỉ đạo bộ phận “Một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến đăng ký công tác hộ tịch, hộ khẩu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Thành thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và chấn chỉnh những sai phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương. Chú trọng làm tốt hơn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý chặt chẽ hồ sơ hộ tịch lưu trữ trên địa bàn...

Tiến Đông


Tiến Đông


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]