Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình (CTGĐ) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Một tiết mục tại Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình (CTGĐ) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Thông qua các hoạt động trong công tác chỉ đạo thực hiện đã từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống BLGĐ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phát triển gia đình.

Hàng năm, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhất là trong việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam... Đặc biệt, trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ (tháng 6) và Tháng Hành động quốc gia vì bình đẳng giới (tháng 11), các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các buổi tọa đàm sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, ý nghĩa của bữa cơm gia đình, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững... Đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc” của hội liên hiệp phụ nữ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các ngành thành viên và địa phương còn chú trọng mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ về CTGĐ và phòng, chống BLGĐ cho đội ngũ cán bộ phụ trách CTGĐ, công chức văn hóa - xã hội 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức về CTGĐ, các phương pháp tổng hợp các vụ BLGĐ, kỹ năng tư vấn cho nạn nhân BLGĐ. Đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê mô hình phòng, chống BLGĐ với xây dựng các mô hình, CLB: “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới”, “Hộ gia đình nông dân nói không với bạo lực”... Ngoài ra, việc duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống BLGĐ và CLB về gia đình đang được một số sở, ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện, trong đó nhiều mô hình, CLB phát huy được hiệu quả trong công tác phòng, chống BLGĐ ở cộng đồng. Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh, đến hết năm 2019, một số sở, ngành chức năng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện 2.830 mô hình phòng, chống BLGĐ và các CLB.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ trên, công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống BLGĐ đã được các ngành thành viên quan tâm. Hàng năm, Ban Chỉ đạo CTGĐ tỉnh đã thành lập các đoàn công tác tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá thực hiện CTGĐ tại một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, công tác kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CTGĐ, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16-1-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh CTGĐ và phòng, chống BLGĐ; công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống BLGĐ; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về gia đình và phòng, chống BLGĐ; việc duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, hàng năm, số vụ BLGĐ tại các địa phương trong tỉnh giảm đáng kể; trên 90% các vụ BLGĐ đã được các tổ hòa giải và nhóm phòng, chống BLGĐ giải quyết kịp thời nên không còn tái phạm.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống BLGĐ, ngày 28-4-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Công văn số 5210/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình tỉnh Thanh Hóa; triển khai mạng lưới quốc gia về phòng, chống BLGĐ và thành lập các cụm thi đua về CTGĐ. Xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ và đội phản ứng nhanh về phòng, chống BLGĐ nhằm kịp thời phát hiện các vụ BLGĐ và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân BLGĐ; duy trì mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là học sinh trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm CTGĐ các cấp, cộng tác viên, chủ nhiệm các CLB phòng, chống BLGĐ cơ sở; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án có liên quan đến phòng, chống BLGĐ. Chính quyền các cấp có các giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về BLGĐ ở địa phương, đồng thời có quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng BLGĐ.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]