(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg và rà soát, sửa đổi bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thành lập Tổ thẩm định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ngày 8-4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg và rà soát, sửa đổi bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Tổ thẩm định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổ thẩm định xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 gồm 14 người, trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 12 thành viên. Tổ thẩm định có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ và đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; hồ sơ sửa đổi bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện miền núi, huyện có xã miền núi; báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định; đồng thời gửi kết quả thẩm định về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hơp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trả lời bằng văn bản cho UBND các huyện miền núi, huyện có xã miền núi về kết quả thẩm định, đánh giá; giải quyết những kiến nghị, đề xuất đối với kết quả thẩm định và đánh giá tiêu chí; hướng dẫn UBND các huyện miền núi, huyện có xã miền núi hoàn chỉnh hồ sơ, tiêu chí cụ thể để được đề nghị công nhận trong các lần tiếp theo.

Tổ thẩm định được sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ; các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm định được bố trí theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]