(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-3, UBND tỉnh đã ban Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 27-3, UBND tỉnh đã ban Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tiếp tục triển khai có hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên; bám sát, triển khai đồng bộ, thống nhất, tổng thể với kế hoạch công tác PBGDPL năm 2019, kế hoạch thực hiện đề án đến năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; xác định rõ nội dung hoạt động, đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiêu niên đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL, thanh, thiêu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm tiến độ thực hiện, chất lượng, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu qủa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; gắn kết, lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về PBGDPL do sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương được giao chủ trì.

UBND tỉnh yêu cầu ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019, cũng như tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn lấy ý kiến, trao đổi về dự thảo chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên; nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên; thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật và tờ gấp pháp luật dành cho thanh, thiếu niên; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả và chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên; công tác quản lý, hành chính, tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]