(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu, từ đó tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, hướng tới mục tiêu chung xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. Mặt khác, cũng nhằm kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; tăng cường chất lượng việc công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính; phát hiện loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không phù hợp; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thể, bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định; xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính..., tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đề ra; đảm bảo 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có quy định thủ tục hành chính được đánh giá tác động và lấy ý kiến tham gia; 100% thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận giải quyết công khai thủ tục hành chính; huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)


BĐT (Nguồn UBND Tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]