(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16-4-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, ngày 29-5, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn số 6881/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16-4-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, ngày 29-5, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn số 6881/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

Lực lượng vũ trang Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 4 triển khai lắp cầu vào bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trong đợt mưa lũ năm 2019.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 7 đợt giông lốc kèm theo sét, mưa lớn, mưa đá trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, làm 7 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 909 nhà bị thiệt hại một phần; 13,8 ha lúa, 2,5 ha hoa màu, rau màu, 33,3 ha cây trồng hàng năm, 2,5 ha cây ăn quả tập trung, 35,6 ha diện tích rừng bị thiệt hại. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp với khoảng từ 11 đến 13 cơn bão trên biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cùng với hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... đặc biệt là nguy cơ xuất hiện mưa, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16-4-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, ngày 29-5, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn số 6881/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn nhân lực để tổ chức triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai theo hướng chuyên trách, đảm bảo tập trung, thống nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện một cách đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả; tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch những tháng còn lại; chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu tại các địa phương để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Chỉ đạo và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp, trong đó ưu tiên củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ theo dõi, giám sát, phân tích diễn biến, tác động của thiên tai đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu đồng thời cung cấp, kết nối trực tuyến với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai bảo đảm tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản... Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý bảo đảm an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đã xảy ra sự cố, các hồ có nguy cơ mất an toàn cao, do tư nhân quản lý.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai lớn trong những năm gần đây; chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bảo đảm sinh kế, bền vững.

Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy, hải sản hết hạn đăng kiểm; trang thiết bị không an toàn, thông tin liên lạc không bảo đảm; thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi. Kiểm tra, rà soát hiện trạng các khu neo đậu, chủ động sửa chữa các hư hỏng, nạo vét luồng lạch và cung cấp thông tin liên quan để tàu thuyền ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển.

Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai như bão, bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... nhất là đối với nhân dân, khách du lịch tại các khu du lịch ven biển và vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chú trọng công tác thông tin phòng, chống thiên tai và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 15-8-2018 để chủ động ứng phó tại chỗ ngay từ giờ đầu khi xảy ra thiên tai, nhất là trong trường hợp chi viện từ bên ngoài không kịp thời do chia cắt hoặc ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đẩy mạnh hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai, xây dựng kế hoạch, triển khai thu và sử dụng theo đúng quy định, phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của địa phương

Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai. Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm từng vùng, bảo đảm hiệu quả và bền vững.

Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó cũng như nhu cầu về nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực) để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]