(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nghiêm túc thực hiện theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 1 1-2-2020, chủ động triển khai, chỉ đạo và kiềm tra đôn đốc các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-3-2020 Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng họp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 15-4-2020.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3-4-2020 của Văn phòng Chính phủ, nghiêm túc đánh giá hiệu quả việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong triển khai các văn bản chỉ đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra về công tác phòng chống dịch tại địa bàn quản lý.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]