(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

Ngày 21-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, cụ thể:

  • Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các đề án, dự án về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các mục tiêu ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn.

  • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dụng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

  • Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thông kết cấu hạ tầng giao thông găn với bảo trì, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác báo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

  • Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thành để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, liên huyện và liên tỉnh;

  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

  • Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa và điều kiện hoạt động của các cảng, bến thủy nội địa.

  • Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, dân cư... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

  • Giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính không để xảy ra tình trạng ùn tẳc giao thông kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các cấp và đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch (xem chi tiết tại đây) ban hành kế hoạch hành động của ngành, địa phương, đơn vị nhằm cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch hành động này; kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo và phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể thực hiện, đảm bảo tiến độ; kịp thời tham mưu đề xuất những vấn đề nảy sinh, trong quá trình thực hiện ở địa phương, đơn vị; trước ngày 20 tháng cuối cùng hàng quý và ngày 15 tháng 12 hàng năm dánh giá kết quả thực hiện, tống hợp báo cáo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]