(Baothanhhoa.vn) - Là ngành quản lý đa lĩnh vực nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Là ngành quản lý đa lĩnh vực nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc.

Sở đã xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC, trong đó xác định cụ thể từng thủ tục hoặc nhóm thủ tục cần đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 30% thời gian để thực hiện một số TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2016 đến 31-3-2018, đã tiến hành rà soát 8 TTHC. Trong đó, năm 2017 đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực người có công và việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Theo đó, đối với thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 24,59%; tổng chi phí tiết kiệm sau cắt giảm đơn giản hóa là 32.422.500 đồng/năm. Đối với thủ tục “Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam”, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa TTHC là 16,476%, tổng chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa là 441.531.250 đồng/năm.

Bên cạnh đó, sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng”. Tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 21,1%, tổng chi phí tiết kiệm là 1.218.500.000 đồng/năm. Rút ngắn thời gian sao lục hồ sơ người có công từ 1 ngày làm việc xuống còn 1/2 ngày làm việc, rút ngắn thời gian đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc, rút ngắn thời gian đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc; rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thanh Hóa từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp từ 15 ngày làm việc xuống còn 11 ngày làm việc; thẩm định nội quy lao động kịp thời cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận (thời gian thực hiện tối đa là 7 ngày).

Sở đã thành lập, kiện toàn tổ kiểm soát TTHC gồm 11 người do phó giám đốc làm tổ trưởng nhằm thường xuyên chỉ đạo các bộ phận, cá nhân phụ trách tiếp nhận, giải quyết TTHC nghiên cứu, theo dõi các văn bản quy định về TTHC của cấp trên để cập nhật bổ sung kịp thời; quán triệt triển khai thực hiện niêm yết công khai nội dung “ba không” (không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra giải quyết công việc, không trễ hẹn) tại tất cả các bộ phận một cửa của cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục rà soát, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan sở và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống mạng LAN, mạng máy tính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, như cài đặt và thực hiện hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và văn bản đi, đến, ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và giao dịch điện tử về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức. Sử dụng các phần mềm ứng dụng khác như phần mềm trực tuyến người có công, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, kế toán, quản lý tài sản, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức... Cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, triển khai thực hiện 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, góp phần giảm thời gian và tiết kiệm văn phòng phẩm.

Việc đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trong những năm qua đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ là từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng tới nền hành chính phục vụ. Với những nỗ lực trong công tác CCHC, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn được UBND tỉnh xếp hạng tốt về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính Nhà nước: Năm 2016 xếp thứ 5, năm 2017 xếp thứ 4.


Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]