(Baothanhhoa.vn) - Nguồn nước hệ thống sông Mã, sông Bưởi có tầm quan trọng đối với các địa phương trên lưu vực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong sản xuất và sinh hoạt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phối hợp bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực sông Mã, sông Bưởi

Nguồn nước hệ thống sông Mã, sông Bưởi có tầm quan trọng đối với các địa phương trên lưu vực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong sản xuất và sinh hoạt.

Tuy nhiên, cũng do sức ép của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nên môi trường nước của lưu vực 2 sông trên đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhằm bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực 2 sông, mới đây, UBND 3 tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và Sơn La đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh.

Quy chế phối hợp áp dụng cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước và môi trường như Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đối với các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La); UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vùng giáp ranh lưu vực sông Mã, sông Bưởi với nguyên tắc là bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước; chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi vùng giáp ranh. Bảo đảm nguyên tắc địa phương có nguồn thải lớn, chiếm tỷ lệ xả nước thải lớn nhất ra lưu vực sông Mã, sông Bưởi ở vùng giáp ranh thì UBND tỉnh đó chủ trì và chịu trách nhiệm chính về ô nhiễm môi trường lưu vực sông đó...

Về nội dung phối hợp, quy chế cũng quy định rõ các bên liên quan cần phối hợp lấy ý kiến góp ý khi xây dựng các quy định về quản lý, bảo vệ nguồn nước và môi trường trong phạm vi lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm soát các nguồn thải theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong phạm vi lưu vực sông vùng giáp ranh; xác định nguyên nhân, ứng phó, khắc phục sự cố và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường lưu vực sông; thành lập tổ công tác liên tỉnh, liên ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin.

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp các tỉnh thống nhất Sở TN&MT 3 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Hòa Bình xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ nguồn nước và môi trường của các tổ chức, cá nhân; trao đổi với các tỉnh về các dự án xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước có ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; trao đổi với các tỉnh bằng văn bản để tham khảo ý kiến khi thực hiện cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trong phạm vi lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh nếu cần thiết. Quy chế cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương có liên quan. Đơn cử như Sở TN&MT chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin về kế hoạch ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; Công an tỉnh tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra, chủ trì việc bảo đảm an ninh trật tự khi xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến bảo vệ nguồn nước, môi trường trong phạm vi vùng giáp ranh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh độc lập hoặc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xả thải trái phép vào lưu vực sông và các vấn đề ô nhiễm môi trường trong phạm vi lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh...

Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là yêu cầu cấp thiết hiện nay và cũng là quá trình lâu dài. Hy vọng, Quy chế phối hợp bảo vệ nguồn nước và môi trường lưu vực sông Mã, sông Bưởi vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và Sơn La sẽ là cơ sở để các tỉnh, ngành chức năng có thêm cơ sở pháp lý và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước, môi trường lưu vực các sông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển.


Phong Sắc


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]