(Baothanhhoa.vn) - Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, huyện Cẩm Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Cẩm Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chương trình giảm nghèo

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, huyện Cẩm Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huyện Cẩm Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chương trình giảm nghèo

Cán bộ xã Cẩm Châu tuyên truyền về chính sách giảm nghèo tới người dân.

Do xác định rõ mục tiêu nêu trên, cùng với việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện Cẩm Thủy còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chương trình giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và người nghèo, nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Trong đó xác định, công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các chính sách hỗ trợ người dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuất; đề án phát triển giáo dục; biểu dương các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo để nhân rộng trong cộng đồng dân cư... Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về giảm nghèo, huyện Cẩm Thủy cũng mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông tại cơ sở, ưu tiên cán bộ cấp xã, thôn, bản.

Cùng với công tác tuyên truyền, huyện Cẩm Thủy thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, như: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo thông qua việc cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, gắn với hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm; xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động đối với lao động nghèo có nhu cầu...

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, huyện Cẩm Thủy đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015 được trên 49 tỷ đồng; giai đoạn 2016 đến đầu năm 2019 trên 31 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên và được lồng ghép vào các chương trình, dự án giảm nghèo khác, huyện đã đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,25% năm 2012 xuống còn 5,52% năm 2018.

Bài và ảnh: Xuân Minh
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]