(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (BTNTT&TMC) huyện Như Xuân, toàn huyện hiện có 2.264 NKT (trong đó có 1.290 người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội) và 693 TMC cần được xã hội quan tâm chăm sóc. Để góp phần giúp cho NKT phục hồi lại chức năng, giúp TMC lang thang được học hành, xóa đi những mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Hội BTNTT&TMC huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện, quán triệt, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NKT&TMC. Qua đó, tạo được sự chuyển biến trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Như Xuân: Nhiều hoạt động chăm lo cho các hội viên

Theo số liệu thống kê của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (BTNTT&TMC) huyện Như Xuân, toàn huyện hiện có 2.264 NKT (trong đó có 1.290 người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội) và 693 TMC cần được xã hội quan tâm chăm sóc. Để góp phần giúp cho NKT phục hồi lại chức năng, giúp TMC lang thang được học hành, xóa đi những mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Hội BTNTT&