(Baothanhhoa.vn) - Những năm trước đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của huyện Mường Lát còn có nhiều hạn chế, một mặt do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ còn non yếu, mặt khác do trình độ dân trí của người dân thấp, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả công tác tiếp dân ở huyện Mường Lát

Những năm trước đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của huyện Mường Lát còn có nhiều hạn chế, một mặt do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ còn non yếu, mặt khác do trình độ dân trí của người dân thấp, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài.

Cán bộ phòng tiếp dân của UBND huyện Mường Lát tiếp và hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Ban TCD thực hiện nghiêm túc việc duy trì tiếp dân theo quy định và nâng cao hiệu quả công tác TCD; đồng thời, cử cán bộ có nghiệp vụ và năng lực pháp lý làm công tác tiếp dân, lịch tiếp dân được công bố công khai, lãnh đạo huyện có lịch TCD hàng tháng, mọi ý kiến của công dân đến phản ánh tại phòng tiếp dân được ghi chép, tổng hợp báo cáo đầy đủ và đề nghị xử lý kịp thời. Do đó, việc TCD và giải KNTC của huyện đã có những chuyển biến tích cực.

Năm 2017, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 786 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, trong đó chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND, UBND tiếp 122 lượt. Bộ phận TCD đã tiếp nhận và giải quyết 166/193 đơn. Thanh tra về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính với 7 trường học và 2 xã Tam Chung, Tén Tằn. Thanh tra đột xuất về thu, chi ngân sách tại xã Trung Lý, thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước với số tiền sai phạm là 79 triệu đồng. Đồng thời, tiến hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm theo quy định.

Từ đầu năm 2018 đến nay, ban TCD các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp 335 lượt công dân đến KNTC và kiến nghị phản ánh, trong đó chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã tiếp 96 lượt, cán bộ TCD cấp huyện và xã tiếp 239 lượt người. Đồng thời, toàn huyện đã tiếp nhận 94 đơn KNTC của công dân, trong đó đã giải quyết được 70 đơn, chuyển sang tháng 9 giải quyết 24 đơn, các nội dung đơn, thư của công dân tập trung chủ yếu là kiến nghị, phản ánh về các nội dung tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ việc làm cho sinh viên cử tuyển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra huyện Mường Lát cho biết: Trước hết, công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên và chưa được triển khai sâu rộng đến bà con nhân dân, việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân theo thẩm quyền ở một số ngành, đơn vị còn chậm, dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn đề nghị nhiều lần; một số kiến nghị phản ánh của công dân tuy đã được UBND huyện giải quyết và trả lời theo đúng quy định nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện... Để giải quyết những tồn tại này, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC, đồng thời kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, xem xét để giải quyết dứt điểm những đơn, thư hiện nay còn tồn đọng chưa giải quyết xong, những vụ việc phức tạp, kéo dài, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và đối thoại trong việc giải quyết đơn, thư, duy trì công tác TCD thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật TCD. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các phòng trực thuộc giải quyết các vụ việc đơn, thư mới phát sinh thuộc thẩm quyền, chú trọng công tác, nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định tình hình chính trị.


Bài và ảnh: Tiến Đông


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]